Listopad 2008

Dinosaurus nebo kolibřík?

Tímto podtitulem nazvalo ACSA (Akademické centrum studentských aktivit) při VUT Brno letošní již 8. ročníik celostátní studentské konference "Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2008". Celý podtitul zní: Ekologická stopa  českých vysokých škol - dinosaurus nebo kolibřík? Přidána tisková zpráva se závěry z konference.

Uzávěrka soutěže o nejlepší fotografii

Více informací najdete v tomto článku.

ESN Rocks!

ESN, říká vám to něco? Pakliže ne, tak doufám, že po přečtení tohoto článku, se na nás nebudete dívat jako na nějaký nový druh viru :) Jedna ze studentských organizací na ZČU by vám ráda zpestřila pondělní večer, jak a kdo že vůbec jsme? :)

ESN Rocks!

ESN, říká vám to něco?

Jsou aktivity ZČU při získávání talentovaných absolventů SŠ dostatečné?

Schopnost získávat ke studiu talentované jedince z řad absolventů SŠ je jednou z velmi důležitých podmínek rozvoje naší univerzity. Již nyní se občas vyskytují situace, kdy jsou k dispozici perspektivní projekty, ale zásadní problém je najít lidi, kteří by na nich byli schopni slušným způsobem zapracovat. A dá se čekat, že situace v této oblasti bude čím dál tím komplikovanější. Proto je logické se ptát, zda naše univerzita vyvíjí dostatečnou aktivitu při práci s šikovnými studenty nižších stupňů škol, kteří by za pár let mohli již jako její studenti či doktorandi leccos dokázat? Osobně si myslím, že tomu alespoň v průměru tak není...

Co vám říká zkratka NTC?

V úterý 2. prosince od 19 hodin bude naším hostem v pořadu Dioné on Air ředitel NTC doc. Miroslav Holeček. V této souvislosti jsem se rozhodl napsat krátký článek o této zatím nepříliš známé, ale velmi rychle se rozvíjející, součásti naší univerzity. Ruku na srdce, kdo z nás má přesnější představu o tom, co to NTC vlastně je a čím se zabývá?

Pozor: Ze zdravotních důvodů se vysílání odsouvá na úterý 9. prosince od 19 hodin!!!

Přednáška - představení NetBeans IDE 6.5

Ve čtvrtek 27.11. 2008 se v učebně UL 411 od 15:00 uskuteční představení

Prezentace softwarových technologií IBM

Ve středu 26. listopadu od 15:30 proběhne v místnosti UI 113 (budova CIV) prezentace softwarových technologií IBM.

Změny financování VŠ a jejich vliv na pojetí výuky

Ve financování vysokých škol hrají stále větší roli prostředky získané z projektů a dalších aktivit jdoucích nad rámec vzdělávací činnosti. Již v současné době se dostáváme do situace, kdy pracoviště, která tímto způsobem finance nezískávají, mají větší či menší finanční problémy. A dá se čekat, že postupem času bude tento trend ještě výraznější. V této souvislosti se můžeme ptát, jak se velký důraz kladený na tyto aktivity projeví v samotné výuce...