Listopad 2013

Pravidla pro promíjení poplatků za delší studium

Nezanedbatelné části studentů ZČU se ze zákona týká povinnost platit poplatek za překročení standardní doby studia o více než jeden rok (sčítají se přitom předchozí studia stejného typu). Jedná se o poměrně vysokou částku (až 18 000 Kč za každý započatý půlrok), přičemž vybrané peníze jdou do stipendijního fondu ZČU. Řada studentů, jichž se toto týká, pak pochopitelně podávají žádost o prominutí části poplatku. Dosud nebyla stanovena jasně platná pravidla pro to, kdy je část poplatku (popř. poplatek celý) prominuta. To se však nyní změnilo... 

Záznam z Dioné on Air s ředitelkou Univerzitní knihovny ZČU

Přinášíme Vám záznam z pořadu Dioné on Air, jehož hostem byla ředitelka Univerzitní knihovny ZČU PhDr. Miloslava Faitová.

Byt 3+1 na Slovanech

Hledáme za sebe nájemce do bytu 3+1 na Slovanech u Galerie. Byt má dva neprůchozí pokoje, jeden je průchozí. Pokoje jsou prostorné, jeden s balkónem. Nájem činí 10000 Kč měsíčně včetně energii.

MÍSTO NOVINÁŘE V POLITICE - Debata s Václavem Moravcem a Janem Vitáskem

Akademický spolek Česko-slovenské unie studentů politických věd dnes na akademické půdě zprostředkoval velmi zajímavou debatu, o kterou byl obrovský zájem.

Zveřejňování kvalifikačních prací a ochrana duševního vlastnictví

Mezi evergreeny českého vysokého školství patří otázka zveřejňování kvalifikačních prací (bakalářek, diplomek, disertací). Na jedné straně je snaha o maximální otevřenost a transparentnost vycházející z toho, že studium na VŠ by měla být "věc veřejná". Na druhé straně je zde však ochrana duševního vlastnictví, které může být v pracích tohoto typu obsaženo. Podívejme se, jakým způsobem se s touto otázkou nově vypořádává ZČU...

Univerzitní upír vysál přes 200 lidí

V minulém týdnu probíhal na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň již 15. semestrník dobrovolného dárcovství krve  Univerzitní upír. Účast byla velmi slušná a i s dalším akcemi realizovanými v rámci tohoto semestrníku mohli být organizátoři z řad týmu SKVAIP a Studentské komory AS FPE nadmíru spokojeni...

Tram Party. Párty v tramvaji: cože, kde a kdy

 

Výsledky voleb do AS ZČU

Volební komise zveřejnila předběžné výsledky voleb do AS ZČU. Pojďme se podívat, kdo nás bude zastupovat v následujících 2 letech v nejvyšším samosprávném orgánu univerzity...

Záznam z Dioné on Air s kvestorem ZČU

Záznam z Dioné on Air vysílaného dne 19.11. od 19 hodin na rádiu Bomba najdete zde. S kvestorem ZČU ing. arch. Hynkem Gloserem, Ph.D.

Transfer znalostí na ZČU a jeho perspektivy

V posledních letech se vedle klasických dvou rolí vysokých škol (vzdělávání a věda) dostává do popředí i tzv. třetí role, která zahrnuje (volně řečeno) spolupráci s dalšími subjekty a službu veřejnosti. Významnou složkou této třetí role je i transfer znalostí, ať už jej chápeme v užším smyslu slova jako přenos do praxe a komercionalizaci na VŠ dosažených vědeckých výsledků, či v obecnější rovině jako jakoukoliv spolupráci s externími subjekty opírající se o znalosti a zkušenosti aktérů z vysoké školy. Na ZČU je tomuto tématu věnována především v posledních měsících značná pozornost, výsledky jsou však zatím spíše rozpačité...