FF

1. Studentská konference katedry archeologie ZČU v Plzni

Dne 25. 11. 2010 se v Plzni konala první studentská konference studentů katedry archeologie ZČU. Hlavní myšlenkou této konference byla snaha umožnit studentům prezentovat výstupy z jejich bakalářských, diplomových či disertačních prací, popřípadě z jejich další výzkumné činnosti.

Výsledky voleb do AS FF

V úterý a středu probíhaly na FF velmi důležité volby do akademického senátu fakulty. V tomto článku najdete předběžné výsledky voleb jak ve studentské, tak i v akademické části fakulty (článek by aktualizován...).

FF čekají senátní volby

Na počtem studentů aktuálně největší součásti ZČU proběhnou v příštím týdnu volby do senátu. O co se bude v tomto napjatě očekávaném hlasování vlastně hrát? A jaké mohou mít výsledky dopady na fungování fakulty? 

Rezignace vedoucí katedry politologie FF

Docentka Šárka Cabadová Waissová rezignovala dne 27.9. na funkci vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů (KAP) Filozofické fakulty ZČU v Plzni. Důvody svého rozhodnutí vysvětluje v obsáhlém otevřeném dopise, jehož znění vám přinášíme zde.

Děkanem FF zvolen docent Vařeka

Páteční volba děkana Filozofické fakulty ZČU dopadla podle očekávání. Většinovou podporu ve fakultním senátu získal hned v prvním kole doc. Pavel Vařeka z katedry archeologie.

Aktualizováno: 
29.03 15:25

Kandidáti na post děkana Filozofické fakulty ZČU

Letošní supervolební podzim na ZČU pokračuje hlasováním o novém děkanovi FF. Připomeňme, že v září byl Akademickým senátem FF ze své funkce odvolán předchozí děkan doc. Ladislav Cabada, proto je nutné zvolit nového nejvyššího představitele fakulty.

Aktualizováno: 
29.03 14:25

A jak to vidí Ladislav Cabada?

O odvolání děkana FF doc. Cabady toho bylo řečeno mnoho. Měli jsme zde oficiální vyjádření senátu fakulty, v komentářích se vyjádřili jak studenti, tak zaměstnanci, ale ještě jsme zde neměli vyjádření hlavního aktéra celé kauzy. Požádali jsme proto dnes již bývalého děkana FF o pár vět, jak vidí celou věc on.

Aktualizováno: 
22.03 10:25

Akademický senát navrhl odvolat děkana FF

Akademický senát Fakulty filozofické ZČU na svém řádném zasedání dne 18. září 2009 schválil v tajném hlasování většinou 13 hlasů z 15 členů AS FF návrh na odvolání Doc. PhDr. Ladislava Cabady, Ph.D. z funkce děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Aktualizováno: 
26.03 10:00

Elektronický index – „nová doba“ a konec starých časů

Jsme na Filozofické fakultě a blíží se konec zimního semestru – prvního semestru, kdy je zaveden tak zvaný elektronický index. Co to je? Jaké jsou výhody a nevýhody ve fungování tohoto systému? Znamená tato novinka novou nejistou dobu, kdy nám vyvstane na mysli pokračování citátu: Host vyhazuje vrchního?

dny.otevrenych.dveri.S09E02.ff

Zhruba 350 zájemců o studium na Filozofické fakultě ZČU v pondělí 12. ledna kolem čtvrté hodiny zcela zaplnilo posluchárnu EP 130, kde se konal Den otevřených dveří FF. A co si pro ně filozofové připravili?

Syndikovat obsah