ZČU

Západočeská Univerzita v Plzni

Chodíte do posilovny na Borech a jste spokojeni s jejím stavem?

Léto končí, školní povinnosti přicházejí

Souhlasíte s novými pravidly parkování na parkovišti před FEL?

Letní stáže v Německu

Ústav celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou zajistil možnost následujících letních stáží v Německu:

16. semestrník Univerzitního upíra se vydařil

Ve dnech 25 až 27. března 2014 proběhl na plzeňské transfuzní stanici již 16. semestrník tradičního celouniverzitního dárcovství krve s názvem Univerzitní upír, jež je pořádáno týmem SKVAIP a Studentskou komorou AS FPE. Minulý 15. semestrník byl téměř rekordní, když přišlo darovat bezmála 270 studentů, akademických pracovníků a absolventů ZČU. A jaký zájem byl o tuto akci tentokrát? 

ZČU chystá masivní kampaň ke snížení studijní neúspěšnosti

Studijní neúspěšnost na ZČU dosáhla v loňském roce i přes určitá opatření ze strany jednotlivých fakult značně vysokých hodnot a na některých součástech byly dokonce opět překonány rekordy. Vedení univerzity se proto rozhodlo pro ráznou centrálně řízenou akci, která by měla tento trend konečně zvrátit...

Jaké kvality by měl mít budoucí rektor ZČU?

 Na podzim tohoto roku by měl Akademický senát ZČU volit kandidáta na rektora na funkční období 2015-2018. Již nyní se však začíná diskutovat o tom, jaké kvality by měli uchazeči o tuto pozici mít, a kdo konkrétně by se o funkci rektora mohl ucházet...

Pravidla pro promíjení poplatků za delší studium

Nezanedbatelné části studentů ZČU se ze zákona týká povinnost platit poplatek za překročení standardní doby studia o více než jeden rok (sčítají se přitom předchozí studia stejného typu). Jedná se o poměrně vysokou částku (až 18 000 Kč za každý započatý půlrok), přičemž vybrané peníze jdou do stipendijního fondu ZČU. Řada studentů, jichž se toto týká, pak pochopitelně podávají žádost o prominutí části poplatku. Dosud nebyla stanovena jasně platná pravidla pro to, kdy je část poplatku (popř. poplatek celý) prominuta. To se však nyní změnilo... 

Zveřejňování kvalifikačních prací a ochrana duševního vlastnictví

Mezi evergreeny českého vysokého školství patří otázka zveřejňování kvalifikačních prací (bakalářek, diplomek, disertací). Na jedné straně je snaha o maximální otevřenost a transparentnost vycházející z toho, že studium na VŠ by měla být "věc veřejná". Na druhé straně je zde však ochrana duševního vlastnictví, které může být v pracích tohoto typu obsaženo. Podívejme se, jakým způsobem se s touto otázkou nově vypořádává ZČU...

Univerzitní upír vysál přes 200 lidí

V minulém týdnu probíhal na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň již 15. semestrník dobrovolného dárcovství krve  Univerzitní upír. Účast byla velmi slušná a i s dalším akcemi realizovanými v rámci tohoto semestrníku mohli být organizátoři z řad týmu SKVAIP a Studentské komory AS FPE nadmíru spokojeni...

Syndikovat obsah