ZČU

Západočeská Univerzita v Plzni

Studentský mail a jeho využívání

Podle Statutu ZČU si je každý student povinen vytvořit e-mailovou adresu v informačním systému a sledovat obsah na ni doručovaných zpráv. Doručení zprávy na tuto e-mailovou adresu je v podstatě ekvivalentní jejímu doručení v písemné podobě. V praxi to však funguje tak, že mnoho tisíc studentů tento mail buď vůbec nemá či jej nevyužívá bez toho, aby jej měli přesměrován na svoji soukromou adresu. Proč?

Aktuální dění na FZS

Dnešním dnem podnikla nově vzniklá Fakulta zdravotnických studií (dříve VŠ Plzeň) další krok k úplnému začlenění pod křídla ZČU.

Perličky z hodnocení kvality výuky

Před pár dny byly zveřejněny výsledky  hodnocení kvality výuky za letní semestr kademického roku 2007/08. Účast studentů v anketě byla bohužel ještě nižší než je obvyklé (v průměru ZČU jen kolem 10%, pokles se týkal prakticky všech součástí ZČU), množství komentářů garantů předmětů zaručujících zpětnou vazbu pak na řadě fakult opět nepřesáhlo řád jednotek. V tomto článku se však raději podíváme na některé zajímavé připomínky (od akademického roku 2006/07 je mohou studenti podepsat a tím nechat zveřejnit) a k ním příslušející rekace garantů. Někdy je to docela zajímavé počtení…

Studentský "desetiboj"

V úterý 30. září 2008 se od 10 do 14 hod. v prostorách univerzity před menzou konala velmi vydařená akce, na níž se prezentovaly studentské organizace fungující pod ZČU (AIESEC, ESN, IAESTE, náš server Dioné, internetové rádio Bomba a SK AS ZČU).

Studentský život aneb ZKUSME TO trošku jinak ...

Pročítáním Dioné jsem s potěšením zjistil, že nejsem sám komu jde občas při studiu na naší Alma Mater o játro. Vysokoškolský život má cosi krásného do sebe, hlavně středeční večery. Volného času je někdy víc, někdy míň, občas padne na člověka i nuda, kulturní zařízení už člověk všechna zná a co pak tedy v Plzni?

Syndikovat obsah