ZČU

Západočeská Univerzita v Plzni

Jak si vede ZČU v kritériu kvality?

Při financování vysokých škol hraje stále větší roli tzv. kritérium kvality, které zohledňuje výsledky jednotlivých škol v oblasti výzkumu a vývoje, kvality studijních programů a uplatnění absolventů, a mezinárodních mobilit. V roce 2013 bylo podle tohoto kritéria rozdělováno 22,5 % z dotace na hlavní činnost.  Jakých výsledků ZČU v této oblasti dosahuje.?A jaké jsou v rámci uvedeného kritéria její silné a slabé stránky? 

Kdo ze ZČU kandiduje v parlamentních volbách?

V blížících se předčasných parlamentních volbách se o důvěru voličů uchází na různých kandidátních listinách i větší počet studentů a akademických pracovníků ZČU. V tomto článku najdete jejich přehled a čtenářskou anketu k těmto volbám. 

Jak často končí obhajoby závěrečných prací na ZČU neúspěchem?

Mezi z pohledu studenta velmi nepříjemné situace patří to, když Vám u obhajoby "hodí na hlavu" vysokoškolskou kvalifikační práci (bakalářku, diplomku či disertaci). Jak často tato situace na ZČU nastává? A jsou zde patrné nějaké zásadní rozdíly mezi jednotlivými součástmi?

U kterých předmětů na ZČU je nejnižší úspěšnost plnění?

Mezi studenty ZČU se často mluví o tom, které z předmětů na různých součástech jsou nejnáročnější a dávají lidem nejvíce zabrat.
Najít nějaké zcela objektivní kritérium náročnosti je samozřejmě nemožné, protože každý ji může spatřovat někde jinde. Určitou informaci však může dávat to, kolik ze zapsaných studentů dokázalo ten či onen předmět úspěšně absolvovat. Pojďme se tedy podívat na to, které předměty realizované během uplynulého letního semestru jsou v tomto směru na jednotlivých součástech ZČU smutnými rekordmany.

Studentské organizace působící na akademické půdě ZČU

 

Život na akademické půdě studentům nepřináší pouze studium, vědomosti a tituly. Další zajímavé zkušenosti mohou poskytovat studentské organizace, které na samotné univerzitě již nějaký ten pátek působí a my vám přinášíme stručný přehled organizací, které mohou rozšířit vaše obzory a být užitečným bodem nejen v životopisech.<--break->

Pokles počtu studentů ZČU v posledních letech

Dnes vyšel na serveru Česká pozice rozhovor s rektorem Masarykovy univerzity prof. Mikulášem Bekem, v němž se mluví o tom, že další nárůst počtu studentů je neudržitelný a je třeba do budoucna počítat spíše s poklesem. V této souvislosti není od věci připomenout nepříliš známou skutečnost, že na ZČU do určité míry v rozporu s trendem u většiny vysokých škol počet studentů poměrně znatelně klesá již několik let a v současné době se již univerzita jako celek pohybuje zhruba na úrovni roku 2005. Jak vypadají konkrétní čísla po jednotlivých fakultách a jaké má tento pokles příčiny a souvislosti? 

Studentské hodnocení kvality na ZČU - ještě vzestup nebo už je to pád?

Na začátku března skončila anketa hodnocení kvality výuky za zimní semestr roku 2012/13. Do jaké míry se do ní zapojili studenti ZČU? Jak na jejich podněty reagovali akademičtí pracovníci? A daří se v souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU zvyšovat význam hodnocení kvality na naší univerzitě nebo už máme lepší časy v této oblasti za sebou?

On-line reportáž ze Studentských Nečtin

Vítáme Vás u on-line reportáže ze setkání studentských senátorů a zástupců studentských organizací v Nečtinech.

společná

Studentské Nečtiny 2013

O víkendu 12. - 14. dubna proběhne v prostorách univerzity v Nečtinech tradiční setkání zástupců studentů v akademických senátech a členů studentských organizací. Náš server vám přinese podrobnou on-line reportáž přímo z místa konání akce. 

 

Novinky Uni knihovny

Snad každý student ZČU musel za své studium navštívit Univerzitní knihovnu, ale ruku na srdce, opozdil se s vrácením (alespoň jednou) snad každý. Co se ale stane, když na knihu dočista zapomenete? Pohlédněme na to očima UK:

Nevrácené knihy a dluhy za pokuty z prodlení mohou vést až k exekuci!

Syndikovat obsah