ZČU

Západočeská Univerzita v Plzni

Zapsáni do historie... Díl 1. Jiří Kohout

Myslíte si, že máte hodně práce? Asi vás to nepřekvapí, ale jsou mezi námi tací, kteří i přes nedostatek času ještě pomáhají nám, ostatním studentům. Navíc se věnují akademickému senátu a ještě ke všemu vedou, vedli či zakládali studentské organizace popř. se podíleli se na tvorbě nového studijního a zkušebního řádu a vydupali pro nás, i v době špatné ekonomické situace ve vysokém školství, spoustu důležitých kompromisů.

O takových lidech bude následujících pár článků. První z mých novinářských obětí je Jiří Kohout. Na Dioné asi známá osoba.

Studijní neúspěšnost u kombinovaného studia

Tématu studijní neúspěšnosti jsme se na Dioné již několikrát věnovali, přičemž se ukázalo, že především na technických fakultách je podíl neúspěšných studentů vysoký a má v průměru stále vzestupný trend. V tomto článku se podíváme na to, jaká je situace u studentů kombinovaného studia.  Možná nepřekvapí, že zde dosahuje studijní neúspěšnost v některých případech vskutku extrémních rozměrů.

Učitelství matematiky mezi FPE a FAV aneb o velkých nadějích a prázdných učebnách

Mezi jedno z klasických témat v oblasti přípravy budoucích učitelů patří to, zda odbornou část mají garantovat pedagogické fakulty, odborné fakulty či zda se má jednat o nějaký mix obou způsobů. Na ZČU zatím v naprosté většině případů připravuje budoucí učitele Fakulta pedagogická, ale i zde existují určité výjimky. Na jednu z nich se v tomto článku podíváme.

Výstavba na Borech

Ačkoliv to v areálu na Borech vypadá rozestavěně, tak ta největší výstavba nás teprve čeká. Vzhledem k tomu, že ZČU byla mimořádně úspěšná při získávání zdrojů na výstavbu, tak se areál na další dva roky promění v opravdu velké staveniště. 

Analýza monitoringu vybraných médií o ZČU

Univerzita si nechala zpracovat analýzu o tom, jak o ZČU mluvila média za první čtvrtletí roku 2012. Ikdyž je těžké posoudit, zda se jedná o pozitivní, neutrální nebo negativní reportáž o ZČU, byly všechny rozdělené do těchto skupin. Asi pro nikoho nebude překvapením, že o největší negativní ohlas se nám postarala FPR. Rektorát je naopak vnímán pozitivně. Co je ovšem zarážející, že v komerčních televizích neproběhla jediná pozitivní reportáž o ZČU, pouze ty negativní.

Akademická samospráva v praxi

V květnu probíhají na některých fakultách doplňující volby do studentské části Akademického senátu ZČU. Vzhledem k nedávným masovým protestům proti omezování pozice studentů v akademické samosprávě jsem naivně očekával, že o tyto volby bude ze strany studentů alespoň trochu slušný zájem. A to speciálně na fakultách, které stály v čele únorových protestů. Hluboce jsem se však mýlil...

Zájem o studium na ZČU oproti loňsku poklesl

Na všech součástech ZČU jsou již známy počty přihlášek podaných v 1. kole přijímacího řízení do bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů. Ukazuje se, že zájem o studium na naší univerzitě oproti loňskému roku mírně poklesl, nejvíce zájemců o studium se hlásí na FPE.

Doplňovací volby AS FAV - Ondřej Havlíček

Dobrý den,

jako kandidát do AS FAV, bych Vám rád poskytl několik informací ohledně mé kandidatury.

Jsem aktuálně ve třetím ročníku na KIV obor Informatika. Je mi 21 let.

Korespondence s kandidáty na senátora ve studentské části za FAV

Zveřejňuji zde část mé soukromé konverzace s kandidáty na senátora a současným senátorem:

 

Volby do AS ZČU - FAV studenti

Ve středu 2. 5. a čtvrtek 3. 5. budou ve vestibulu FAV probíhat doplňovací volby do akademického senátu univerzity.

Syndikovat obsah