Doplňovací volby do AS ZČU, Tomáš Česal - nestranný kandidát

Dne 11. a 12. prosince proběhnou doplňovací volby do AS ZČU za mimofakultní pracoviště. Hned na úvod mám prosbu ke studentům UUD i FPR, ať už si zvolíte kohokoliv za svého zástupce, jděte volit. Volby jsou projevem zájmu o demokratickou samosprávu, jež je základním principem nejen našeho vysokého školství, ale i celé naší moderní společnosti.

Tomáš Česal - volební leták

Na základě nepěkné situace fakulty právnické jsem se rozhodl kandidovat v doplňovacích volbách na post senátora AS ZČU pro mimofakultní pracoviště. Do mimofakultního pracoviště spadají studenti mgr. oboru právo a právní věda společně se studenty bakalářských a magisterských oborů Ústavu umění a designu.


Jedná se tak trochu o paradoxní situaci, kdy má být vybrán senátor za obě tyto dosti různorodé skupiny a zvládat hájit zájmy jich obou. Přesto věřím, že toho jsem schopen - vypracoval jsem dva volební programy pro každý studentský celek zvlášť, jeden pro studenty UUD a druhý pro studenty práva.

Za cíl si kladu zlepšit komunikaci mezi studenty, vedením právnické fakulty a univerzity, jejich samosprávnými orgány a potažmo i akreditační komisí. Důležitou, avšak často opomíjenou, skutečností je potřeba zlepšení nazírání ostatních fakult a pracovišť na právnickou fakultu jako takovou. Pokud máme právničinu na univerzitě udržet a rozvíjet, je třeba všestranného konsensu a vzájemné solidarity.

Poslední měsíce a roky jsme terčem kritiky, posměchu a mediální pozornosti ze všech stran - často pak zaslouženě. Nové vedení v čele s děkanem doc. Paulym po několika méně i více závažných přešlapech však nyní nasadilo(dle mého mínění) ten správný kurz a žene zpustošenou fakultu k lepším zítřkům. Jsem toho názoru, že je třeba tento kurz udržet a pádnými argumenty přesvědčit i skalní kritiky nejen z řad akademické obce ZČU, aby přehodnotili svůj postoj a zatrpklost vůči Fakultě právnické a podali jí pomocnou ruku.

Novou žádostí o akreditaci, která z velké části reflektuje výtky akreditační komise, jsme se posunuli opět o krok vpřed. Nicméně fakulta je díky absenci prvního ročníku magisterského studijního programu ve finančním presu, což nikterak neusnadňuje přijímání nových akademických pracovníků, kteří by svou specializací byli schopní garantovat výuku dle požadavků stanovených akreditační komisí. Přesto všechno se to ale částečně daří a je třeba přestat nečinně přihlížet a zapojit se do snahy fakultu nejen zachránit, nýbrž navrátit ji i status renomované vzdělávací instituce. Musíme ale zůstat nohama na zemi a uvědomit si, že takový proces může trvat dlouhou řadu let a slovní spojení právník z Plzně patrně již navždy vyčaruje úsměv na tváři nejednoho pamětníka.

Předposlední odstavec chci adresovat studentům UUD. Pokud mě zvolíte, vynaložím veškeré své schopnosti a úsilí, abych hájil zájmy obou studijních celků se stejnou vervou a nasazením. Ale přiznejme si, že by pro obě strany bylo nejlepší, aby každá měla svého zástupce ze svých řad, čehož lze docílit buďto získáním plnohodnotné akreditace pro mgr. obor právo a právní věda nebo transformací UUD na fakultu, ideálně pak obojím a právě to bude připadně mým hnacím motorem.


Na závěr přidávám odkaz na FB stránku, kde najdete mé volební programy a můžete mi vyjádřit svou podporu či položit dotaz. Ještě pro upřesnění: volby se konají 11.12. v budově FPR v PC 322, Sady Pětatřicátníků 14 mezi 10 - 16h a 12.12. v prostorách UUD v LS 213g, Univerzitní 28 mezi 10 - 14h. Obou termínů se mohou zúčastnit jak voliči z FPR, tak i UUD. Pokud by Vám někomu jeden termín nevyhovoval, můžete svůj hlas odevzdat v ten druhý.

Volební programy lze taktéž stáhnout z Dioné na těchto odkazech:

Volební program UUD

Volební program FPR


Tomáš Česal

- kandidát

Aktualizováno: 
6. December 2012 - 14:33
Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (10 x hlasováno)

Komentáře

Bylo by dobré umístit volební

Bylo by dobré umístit volební programy na volně přístupné stránky. Pokud k tomuto účelu využíváte FB (nic proti tomu), pak by tyto stránky měly být přístupné i pro nepřihlášené uživatele (tedy i pro lidi bez FB účtu).

Díky za připomínku, programy

Díky za připomínku, programy jsem nahrál na Dioné a odkazy ke stažení jsou na konci textu.

Při vkládání obrázků umazat

Při vkládání obrázků umazat to "s" v adrese https - s "s" se to pak nezobrazuje neprihlasenym uzivatelum. Už jsem to opravil.

ok díky, btw u těch programů

ok díky, btw u těch programů ke stažení je taky https, mam to tam taky opravit?

Co se týče voleb tak bych se

Co se týče voleb tak bych se vsadila, že celý ÚD netuší, že něco takovýho existuje. Docela by mě zajímalo jakým způsobem byl vytvořen volební program pro ÚD někde u piva s dalšími právníky?? Z těch tří bodů dává smysl jen jeden a to zahraniční výjezdy.. daleko lepší by byla komunikace se zahraničními školami a pokud vím tak komunikace s tuzemskými není taky žádná. Co ÚD potřebuje nebo nepotřebuje se nedá vymyslet z hlavy, ale možností jak to zjistit je hodně. Nicméně.. tvoje kandidatura je za FPR.. ta část za UUD je vyumělkovaná.

 

díky za komentář, v mnoha

díky za komentář, v mnoha ohledech máš pravdu. Studenti UUD opravdu o volbách téměř neví, na mou žádost byla na FB stránkách UUDZCU zveřejněna alespoň informace o tom, že se konají, avšak kandidáty a jejich programy si musí dohledat každý sám(např. zde http://fpr.zcu.cz/about/uredni-deska/Doplnovaci_volby_do_AS_ZCU.pdf). Prazdroji holduji, nicméně program pro ÚUD jsem vytvořil střízlivý a před jeho zveřejněním jsem ho poslal ke kritice vašemu spolužákovi. Bod prvý, transformaci UUD na fakultu, bych mohl z postu senátora skutečně jen podporovat, rozhodují o tom jiní a mimo jiné i akreditační komise. Co se výjezdů týče, jsem pro navázání více partnerství se zahraničními univerzitami a vyšší finanční podporu ze stipendijního fondu. Můj třetí bod, rozšíření nabídky nepovinných předmětů souvisejících s autorským právem, vyplývá spíš z praktických potřeb absolventů, ne každý ví, že jako umělec nemusí disponovat živnostenským listem a při tom se může živit na volné noze a fakturovat klientům podle autorského zákona. Podobné je to s různými licencemi na užití díla, vymáháním pohledávek plynoucích z autorské tvorby, obrany proti zneužití duševního vlastnictví, aj. Co se týče mé kandidatury, rád bych předeslal, že kandiduji především za studenty. To, že jsem se více zaměřil na studenty práva a vím, kde FPR bota tlačí, mi snad nemůže být vyčítáno, osobně nejsem fanoušek politikaření a obsazování všemožných mandátů, kandiduji výhradně proto, že situace na FPR není dobrá a chci vyvinout veškeré úsilí, abych ji pomohl napravit. Zároveň si však uvědomuji, že tento post s sebou nese stejnou odpovědnost za studenty FPR, tak i UUD a rád bych dal najevo, že mi to není lhostejné. Program pro UUD nastiňuje problematiku studia na Ústavu umění a designu obecně, jak jsem v něm ale zmínil, při případném zvolení bych inicioval diskuzi na témata, která je třeba řešit. Pokud je mi známo, žádný student UUD v těchto doplňovacích volbách nekandiduje, což znamená, že buď studenti vyberou některého kandidáta z FPR nebo nepůjdou volit vůbec..

Program docela rozumný. Jen

Program docela rozumný. Jen netuším, co má kandidát na mysli, když píše, že Paulyho vedení "nasadilo ten správný kurz a vede fakultu k lepším zítřkům". Má to snad být to, že fakultu v tomto roce kvůli Paulyho vedení opustilo několik z toho už tak mála docentů a profesorů? Nebo že na 6 míst garantů klíčových oborů, kteří fakultě zoufale chybí a na které byl v září vypsán konkurz, se z celé republiky přihlásila jedna jediná docentka, kterou je navíc sestra bývalého ministra Pavla Němce, s nímž hlavní strůjce megaprůseru na FPR Milan Kindl aktivně spolupracuje? Nebo to, že předseda akademického senátu na jednání vulgárně napadá opoziční členy akademické samosprávy (když už na ně nepodává návrhy k disciplinární komisi)?

Nevím nevím, ale s těmi světlými zítřky zatím opatrně. Držím palce kandidátovi i fakultě, nicméně se obávám, že šance k úspěchu mají oba přibližně stejné. Bohužel.

Správný kurz směřoval k tomu,

Správný kurz směřoval k tomu, že se doc. Pauly v souvislosti s podáním žádosti o novou akreditaci nechal slyšet, že přijímáme kritiku AK a snažíme se stanoveným požadavkům vyhovět. To považuju za velký krok kupředu oproti nešťastné rétorice, že jsou na nás kladeny nepřiměřené nároky a že máme více prof. a doc. než v Olomouci. Pokud vím, tak např. prof. Klíma odešel proto, protože nebylo umožněno přijímat 1. ročník a neměl by tak koho učit. Těžko přisuzovat malou odezvu na konkurz děkanovi, přeci jen docenti a profesoři práva na stromech nerostou a ne každý chce spojovat jméno s fakultou s nejistým osudem. Dalším problémem je garanty zaplatit, na což má FPR bez 1. ročníku omezené prostředky. Proč by se sem tedy nějaký vysoce kvalifikovaný akademik hrnul, když nedostane dobře zaplaceno a ani se nemůže chlubit jménem instituce, kde působí? Tohle se může změnit, ale bez podpory Univerzity se dle mého názoru neobejdeme. Kindl už je ze hry dlouho a nemyslím, že by se chtěl vracet na výsluní, v tom bych konspiraci opravdu nehledal.

Od původní fakultní

Od původní fakultní pohlavně-orgánové rétoriky směrem k AK je jakýkoliv jiný postoj krokem kupředu. Profesor Klíma by měl koho učit, jako zbytek fakulty, minimálně bc. studenty a mgr. reprobanty. Odešel proto, že po jmenování profesorem mu bylo líto zůstat na rozpadající se FPR, když viděl, kam to spěje. Docenti a profesoři sice na stromech nerostou, ale kdyby se děkan v posledním roce na různých fórech nechoval jako mimozemšťan evidentně neschopný recepce a reflexe do očí bijící situace fakulty, byl by zájem o FPR úplně jiný, než je. Finance na garanty by byly, kdyby se fakulta uměla rozloučit s relikty minulosti, které jí už po mnoho let nic nepřinášejí. Například kdyby nevydržovala dvě nejzbytečnější katedry celé univerzity – forenzní psychologii a sociologii a veřejnou správu (psychologii i sociologii na ZČU učí FPE a FF nesrovnatelně líp a katedra veřejné správy je jen sběrna důchodců a externistů z VŠE pro těch pár předmětů, pro které na FPR nejsou garantující katedry). To by vedoucí těchto kateder ale nesměli být senátory (již od Kindlovských dob) volící a odvolávající děkana. Ohledně vousáče nehledám žádné konspirace, jen konstatuju fakta. Kindl se zřejmě opravdu nechce vracet na výsluní. Jemu vyhovuje být v pozadí (tedy až na neukojené hypertrofované ego), zatímco se jeho lidi a jeho praktiky na fakultě znovu etablují, teď si jen dávají větší pozor, aby nedopadli jako před třemi lety. Změna děkanské rétoriky tak může být jen Potěmkinovskou strategií k dosažení účelu, který světí prostředky. Mám strach, že pokud fakulta akreditaci dostane, pak teprve uvidíme to tóčo s přestupama z jiných škol, se státnicema, diplomkama a rígama. To zas bude bonboniér a obálek ve čtvrtém patře, heh.

If you are looking for

If you are looking for Managed WordPress Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

 

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.