Erasmus

Možná jste už četli spoustu příběhů z Erasmu, o tom kolik přátel můžete poznat, jaká krásná místa můžete navštívit, a že se můžete naučit hromadu nových věcí, ale kdo Vám řekne, jak to opravdu chodí? Kolik dokumentů musíte vyplnit, za kým máte zajít, když si nevíte rady, a jak to vlastně funguje se studiem po návratu? Mně osobně nikdo neporadil. Zoufale jsem hledala jakoukoliv příručku nebo zkušenosti, abych se měla od čeho odrazit, ale marně. Proto jsem se rozhodla poskytnout odrazový můstek pro ostatní a ulehčit jim rozhodování, zda na Erasmus vyjet.

Prvním krůčkem je podání přihlášky, ke které připojíte svůj motivační dopis a životopis v angličtině, či jiném jazyce, ve kterém chcete studovat. Během následujících dní budete pozváni na ústní pohovor, který probíhá s vedoucí/m katedry. Můj pohovor vedla doktorka Königsmarková z katedry germanistiky, společně s německy mluvící stážistkou. Při pohovoru se krátce představíte, zmíníte své zájmy, cíle a motivaci, proč byste rádi do zahraničí vycestovali. Pokud chcete zvýšit své šance na přijetí, zaměřte se na studium, například zmiňte, že se v dané zemi budete soustředit na svoji bakalářskou práci a sbírat potřebné informace, rádi byste si vylepšili komunikaci v cizím jazyce a nabrali další zkušenosti potřebné ke studiu. Ještě na konci pohovoru jsem obdržela rozhodnutí o přijetí, potvrzené emailem.

Blažená euforie. Jsem přijatá, tak a co teď? První krůček mám za sebou, a čeká mě spousta dokumentů, než budu moct na Erasmus vyjet. V první řadě je třeba nastudovat si webové stránky univerzity, na kterou hodláte vycestovat. Je důležité mít na paměti, že na Erasmu budete studovat to, co máte zapsané na ZČU. Pokud tedy studujete filozofii, a máte zapsané předměty jako Renesanční filosofie či Filosofie dějin, musí těmito předměty nebo alespoň jim podobnými disponovat i zahraniční univerzita. Velmi důležitým dokumentem je LA – Learning Agreement. Dokument, do kterého si zapíšete Vámi vybrané předměty ze zahraniční univerzity. Je nutné nechat tento dokument podepsat proděkanem pro studijní záležitosti, odeslat jej na vybranou univerzitu, kde jej podepíše koordinátor Vaší fakulty na zahraniční univerzitě. Zahraniční vztahy ZČU určí vždy datum, do kdy je nutné podepsaný dokument odevzdat.

Také je nutné vyřešit si v zahraničí ubytování, zjistit, zda univerzita požaduje nějaké poplatky za semestr, nebo zda nabízí jazykový kurz pro nově příchozí studenty. Většina univerzit nabízí pro zahraniční studenty tzv. Buddy program, kdy Vám přidělí studenta z dané univerzity, aby Vám byl nápomocen v prvních dnech na nové univerzitě. Některé univerzity přidělují budíka automaticky, na jiných univerzitách je nutné se do programu zaregistrovat.

Zahraniční univerzita se snaží být studentovi jakkoli nápomocná, a proto v mém případě reagovali velmi rychle na jakýkoliv dotaz. Spoustu informací naleznete na webových stránkách zahraniční univerzity, nebo se můžete spojit se svým buddy, který Vám zodpoví jakoukoliv otázku. Rozhodně všem budoucím erasmákům doporučuji jazykový kurz, pokud jej Vaše univerzita nabízí. Nejen že se aklimatizujete a navyknete si na cizí prostředí, ale poznáte spoustu nových přátel, kteří Vás budou provázet po celý semestr. Je to velmi dobré začlenění do kolektivu, velmi kvalitní příprava na studium v cizím jazyce a především zábava, na kterou budete rádi vzpomínat. Vzhledem k tomu, že jazykový kurz probíhá tři týdny či měsíc před zahájením semestru, máte dostatek času si prohlédnout město, zařídit si ubytování i veškeré dokumenty. Především to je období bez přednášek a seminářů, tudíž si z něj odnesete ty nejlepší zážitky.

Erasmus je stipendijní pobyt, to znamená, že pokud jste byli přijati, dostanete od univerzity na zahraniční pobyt peníze. Výše částky se pohybuje kolem 300 – 500 Euro na měsíc, přesnou částku najdete na stránkách http://international.zcu.cz/, v záložce Erasmus. Tato částka může být v některé zemi dostačující, v jiné pokryje jen určité procento nákladů. Největší částku vydá student vždy na začátku pobytu, kdy zaplatíte vratnou zálohu na kolej, či byt, semestrální poplatek, kartičku na MHD, jazykový kurz, a podobně. O stipendium si žádáte ve smlouvě, kde vyplníte přesné datum začátku a konce semestru zahraniční univerzity. Na toto období Vám budou přiděleny peníze. Pokud se časové období jakkoliv zmenší, jste povinni peníze vrátit, stejně tak, pokud nesplníte minimálně 20 kreditů ve zkouškovém období. Za začátek semestru lze považovat první den jazykového kurzu, poslední den je den, kdy splníte poslední zkoušku.

Kreditový systém je na většině škol obdobný, je optimální zapsat si cca 30 kreditů, minimálně 20 kreditů je nutné přivézt zpět do Čech. Předměty by měly být stejné nebo minimálně podobné těm, které jste si zapsali na portále. Předměty ze zahraniční univerzity si zadáte na portál, a pokud je splníte, je nutné si zažádat o uznání předmětů a kreditů na Vaší fakultě. Studijní referentka Vám předměty na portále uzná a můžete studovat dál. Pokud není možné některý předmět vystudovat na zahraniční fakultě, můžete se domluvit s vyučujícím na náhradním či dodatečném termínu zkoušky, a předmět splnit na ZČU.

S LA dokumentem si nedělejte příliš velké starosti, pravděpodobně jej budete měnit ještě mnohokrát. Zejména po příjezdu na zahraniční univerzitu se může stát, že výuka předmětu byla zrušena, cizí jazyky se zapisují dodatečně, či není dostatek zájemců o daný předmět. Zapište si na univerzitě jiné předměty, které budou odpovídat Vašemu rozvrhu, a poté LA dokument během semestru předělejte. Opět jsou nutné podpisy zahraničního i plzeňského koordinátora pro studijní záležitosti, a Váš podpis. Nezapomeňte si změnit zapsané předměty i na Vašem portále, a to v záložce ECTS výjezdy.

Během semestru i na konci Vašeho Erasmus pobytu by měl být Váš buddy schopný, Vám se vším poradit a pomoci. Před ukončením pobytu budete vyzváni Zahraničními vztahy k tomu, abyste nezapomněli po návratu odevzdat Vaše výsledky studia, zaznamenané na dokumentu Transcript of Records, potvrzení o délce studia, a vyplnění jazykového online testu, který se vyplňuje vždy před odjezdem a po návratu.

Erasmus pobyt je spousta dokumentování, starostí, obíhání úřadů a občas stresu, zda Vám předmět uznají anebo neuznají, zda Vám peníze vystačí nebo nevystačí, ale rozhodně to stojí za to. Zkušenost, kterou získáte, je nevyčíslitelná.

 

    

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.5 (2 x hlasováno)

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.