Evropské centrum excelence NTIS

Že byla postavena nová budova Fakulty aplikovaných věd, si jistě všimli nejen studenti této fakulty. Ale jaký byl důvod? Co je to Evropské centrum excelence a jak se nová výstavba dotkne nás, studentů? Na to se bylo Dioné zeptat přímo manažera pro marketing a obchodní aktivity Ing. Martina Nozara, Ph.D. a manažerky projektu – stavby Ing. Jaroslavy Maříkové (manažerka je vyfocena na posledním snímku).

Evropské centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost bylo včetně nových výukových prostor Fakulty aplikovaných věd, vybudovaných v rámci projektu Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu (CTPVV), slavnostně otevřeno 19. září 2014. Obě křídla nové budovy jsou barevně rozlišená, což bylo už od počátku plánované a výborně to napomáhá orientaci v budově.

Činnost výzkumného centra NTIS je zaměřena na výzkumné směry „Informační společnost“ a „Materiálový výzkum“. Domov zde najde přes 280 výzkumníků a vědců zaměřených na kybernetiku, informatiku, mechaniku, fyziku a geomatiku. Důležitou roli přitom mají matematici, kteří modelují zkoumané systémy a procesy.

Náklady na výstavbu tohoto areálu přesáhly 535 milionů korun, spolu se zařízením učeben, výdaji na realizační tým a laboratorní zařízení se celková suma vyšplhala přes jednu miliardu korun. Vybudování výzkumného centra NTIS je financováno především Operačním programem EU Výzkum a vývoj pro inovace a státním rozpočtem ČR. Užitná plocha celé budovy je téměř 25 tisíc m2.

NTIS

Ing. Jaroslava Maříková - NTIS

Zdroje fotek: Archiv centra NTIS


Nyní k samotnému rozhovoru:

1) Kdo je architektem stavby?

V roce 2007 zadala Univerzita studii a tak začala projektová příprava. Dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební řízení a nakonec dokumentace pro provádění stavby. Na základě výběrového řízení byl jako projektant vybrán Atelier Soukup s.r.o. Vlastní realizace Projektu NTIS pak začala 1. prosince 2010.

 

2) Už delší čas se mluví o konečné tramvaje č. 4 – dle dlouhodobých plánů by měla její poslední zastávka být na Borských polích u Západočeské univerzity. Víte něco nového?

Tento záměr je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň. Právě kvůli úmyslu vést tudy trať tramvaje je vchod situován na sever. Pozemek, na kterém NTIS stojí, byl původně města, které si kladlo za podmínku, aby bylo náměstíčko se vstupem do objektu situováno právě směrem k tramvaji. Vlastní realizace prodloužení tramvajové trati se zatím nekoná, nicméně její maximální podporu přislíbil na slavnostním otevření objektu NTIS a CTPVV i primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. Velkou roli však bude hrát to, jestli bude možno tramvajovou trať stavět za pomoci dotace z EU.

 

3) Jak je to s bočním vchodem a vchody do jednotlivých bloků a učeben? Budou mít studenti na svých JIS kartách oprávnění tyto vchody využívat?

Nachází se zde cca 20 vchodů, které jsou čistě únikové – mají panikové kování. Boční vchod byl původně zamýšlen také pouze jako únikový, nyní je určen pouze pro zaměstnance. Pro studenty je určen vchod hlavní, kde mají zázemí v podobě vrátnice a šaten. Při častém používání bočního vchodu by navíc docházelo k energetickým ztrátám. Je tedy otázkou, zda a jak bude v budoucnu tento vstup užíván. Co se týče vstupů do prostor kateder a výzkumných programů, plánují se zde komunikátory se jmény vyučujících, kteří budou moci „odzvoněním“ studentům otevřít.

 

4) Co běžné služby pro studenty, jako je copycentrum, kavárna či internet?

Copycentrum či jiná možnost využívání kopírky pro studenty zatím plánovaná není (tuto informaci poskytl Ing. Vaclav Vais Ph.D.). Kavárna je určená pro studenty i zaměstnance, kteří si zde mohou kromě pití koupit také něco k jídlu a to včetně zachlazeného jídla, které jim v bufetu na požádání ohřejí. Bufet je již v běžném provozu. Eduroam by nyní měl být přístupný na všech patrech, pravděpodobně se ale počet uživatelů bude rozšiřovat.

 

5) Jak je to s parkováním?

Pro zaměstnance je zde podzemní parkoviště s kapacitou 155 míst, pro studenty by měla být do konce roku zpevněna plocha na východní straně, která bude zdarma, ale nehlídaná.

 

6) Jak jste s budovou spokojeni?

„Já ten barák miluju! Prozatím má samozřejmě mouchy, ale já jsem u této budovy od začátku, od první studie, navíc jsem ji po dobu výstavby měla celou na starost. Prakticky ji považuji za nevlastní dítě,“ sdělila nám Ing. Jaroslava Maříková. „Já se s budovou prvně setkal až jako uživatel, takže mohu přispět svým nezaujatým názorem. O budově jsem mluvil se spoustou návštěvníků včetně těch zahraničních a všichni byli z budovy nadšeni.“ Uvedl Ing. Martin Nozar, Ph.D.

 

Za uskutečněný rozhovor oběma tázaným děkuje Lada Zadranská.

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.8 (9 x hlasováno)

Komentáře

Baxa tramvaj sliboval už při

Baxa tramvaj sliboval už při pokládání základního kamene. Co si pamatuji, tak od roku 2002, kdy jsem na ZČU přišel, každý rok někdo mluví o tramvaji. A 12 let nic.

Ad "Při častém používání bočního vchodu by navíc docházelo k energetickým ztrátám." -- jedny dveře v přízemí toho příliš neovlivní, vždyť na každém patře v NTISu vedle výtahu jsou v plášti budovy ventilátory kryté volnými žaluziemi, jednoduše řečeno trvale otevřená díra do pláště budovy.

Ad "Co se týče vstupů do prostor kateder a výzkumných programů, plánují se zde komunikátory se jmény vyučujících, kteří budou moci „odzvoněním“ studentům otevřít." -- komunikátory tam jsou od samého začátku, mají jen drobný nedostatek, zatím nefungují. Naštěstí od minulého týdne nejsou moc třeba, do částí NTISu (výzkumné programy) se lze v běžný čas dostat i bez JISky.

Největší ostuda je ovšem

Největší ostuda je ovšem panelová část silnice, a hlavně efektní zakončení chodníku/cyklostezky "do pole". Hlavně při delších deštích se kvůli špatnému spádu panelové cesty drží voda přes celou šířku, takže si moc neumím představit, jak tam lidi chodí pěšky... Údajně je to celé z důvodu plánované trasy tramvaje, kde není možné nic postavit. Fakt je neřešitelný problém těch 50 metrů vyasfaltovat a až se někdy bude dělat tramvaj, tak se to zlikviduje?

Boční dveře budou spíš otázka toho, že nejsou projektované na běžné používání, a v případě jejich poškození by mohl být problém s reklamací. Pokud jsou ale funkční pro zaměstnance, tak už by snad zpřístupnění i na studentské karty tolik neublížilo. Energetické ztráty jsou zjevně zástupný důvod.

Orientace hlavního vchodu je prostě nešťasná, a bude tomu tak pořád i když se třeba udělá tramvaj. Při stěhování jsme chodili zadním vchodem a potom jsem poprvé nebyl schopen hlavní vchod najít... Od té doby jsem navigoval několik totálně ztracených lidí, kteří se nebyli schopni dostat dovnitř. Předpokládál jsem, že časem dojde k doplnění nějaké vnější "navigace", ale asi je na to ještě brzo.

Ty dveřní komunikátory, to snad ani nezaslouží komentář. Přece řešení takové věci nemůže trvat 3 měsíce!

Byl to právě Baxa, který

Byl to právě Baxa, který peníze na tramvaj "přesměroval" do blbosti zvané "kulturní fabrika Světovar". Jak Světovar dopadl víme všichni.

Jsem z FAVky a z budovy

Jsem z FAVky a z budovy upřímně radost také nemám (i právě proto jsem si toto téma vybrala zpracovat jako článek). Musíme docházet dál, takže musíme počítat s 5 minutami navíc tam + zpátky (tedy alespoň studenti chodící na autobus 24, 30 či 36). Budova je poloprázdná, takže i v té kavárně/bufetu se člověk cítí divně. Obcházení celé budovy, aby se člověk dostal do části, kde jsou boční vchody, už jsem stejně jako většina studentů vzdala - on se vždy najde nějaký dobrák uvnitř, popřípadě zaměstnanec vstupující do budovy. Každopádně nadšení paní Maříkové z budovy mi dalo naději, že mouchy se postupně "nějak" vychytají. S tou tramvají to vidím černěji.

Ano, nová budova vyvolává

Ano, nová budova vyvolává spoustu reakcí, negativních, ale i pozitivních (už jsme vyhráli i nějakou architektonickou soutěž ;) Pravda, přístupy zatím nejsou ještě úplně vychytané, ale pomalu se situace zlepšuje, snažíme se řešit i problematiku bočního vchodu... Budova rozhodně není poloprázdná, ale i proto, že více než polovinu budovy tvoří vědecké centrum a také proto, že výukové laboratoře určené navíc převážně pro naše studenty jsou umístěny přímo na katedrách, nepobíhá tolik lidí po chodbách. Využívání kavárny závisí podle mého názoru hodně na její nabídce. Navíc většina zaměstnanců si zakoupené občerstvení odnese a sní během práce v kanceláři, i proto se může zdát kavárna opuštěná. Možná by to ale bylo zajímavé téma k diskuzi... co byste uvítali ve FAVácké kavárně a co Vám naopak přijde jako zbytečná součást sortimentu? Půjdete radši do CrossCafé nebo ne? A proč?

To, že budova je prakticky

To, že budova je prakticky prázdná, se asi jen tak nezmění. Ale co by bylo rozhodně možné zlepšit, jsou odpadkové koše v učebnách. Pravda, nebyla jsem ve všech místnostech, ale kam chodím, odpadkové koše nejsou. Akorát v jedné z nich nějaká dobrá duše "vynalezla" krabici s pytlíkem. Ne, že bychom byli líní, ale táhnout se se slupkou od banánu někam mimo učebnu (nejblíž asi na WC) není nejideálnější zábava při přestávce.

S odpadkovými koši je to,

S odpadkovými koši je to, stejně jako se spoustou dalšího vybavení, trošku problematické. Vzhledem k objemu nákupů se vše musí řešit přes výběrové řízení a to bohužel nějakou dobu trvá, ale pracuje se na tom a pokud Vám někde odpadkový koš hodně schází, zkuste se poptat vyučujících, třeba se jim podaří "ulovit" také nějakou tu krabici ;) A už jste se někdy zkusili podívat, v kolika oknech se za pošmourného podzimního počasí svítí? A to spousta našich kolegů pracuje potmě... ;)

Článek je sice hezky napsaný,

Článek je sice hezky napsaný, ale někdo by měl autorce říci, že je dost nebezpečný. Toto tvrzení není ani náhodou kritika "ladyz", ta to nejspíš neví, protože vědět nemusí, ale oba tázaní by to vědět měli.

ŽÁDNÁ NOVÁ BUDOVA PRO FAV POSTAVENA NEBYLA. 

Byla postavena dvě centra z programu VAVPI, každé dle jiné programové osy. Pokud bude ZČU zdůrazňovat "novu budovu FAV", může na to nepěkně doplatit - v krajním případě vrácením části, či celé dotace. Skutečnost, že vedení FAV do center přesunulo veškerou výuku fakulty, je jeho (vedení) velkým rizikem.

Jiná otázka je, že budově chybí některé základní vybavení, které mělo být součástí dodávky stavby - zejména NE-zasíťování komunikátorů je komické, stejně jako nutnost přebíhat při zvonění mezi dveřmi. O odpadkových koších nemluvě. Pro mne je nepochopitelné uzavření přístupových dveří "do atria".

Ostudou Města a jeho radnice je umístění BAUHAUS naproti vědeckému centru. Každý si může na webu města dohledat, jak měl celý blok Zeleného trojúhelníku vypadat. Ale jak řekl při otevření pan Bis (ČSSD) peníze vládnou, ať se nedivíme - smutné tvrzení od vedení města.

If you are looking for

If you are looking for Managed Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.