Hodnocení kvality výuky 2009: nový systém, vysoká účast, minimální ohlasy

Zhruba před třemi týdny skončila tradiční anketa hodnocení kvality výuky za uplynulý semestr, která byla letos poprvé realizována přes Portál ZČU. Podívejme se, jaký vliv měla uvedená změna na celkové výsledky. Navzdory některým pesimistickým předpovědím došlo oproti minulému období k výraznému zvýšení počtu studentů, kteří odeslali příslušný dotazník. Účast v anketě se v rámci celé ZČU pohybovala kolem 26 procent, což je historický rekord. Největší zájem o evaluaci projevili studenti FEL (34%), FAV (33%) a FPE (29%). K relativně vysoké účasti pomohl podle všeho vedle nového systému i hromadný mail rozeslaný všem studentům prorektorkou PhDr. Evou Pasáčkovou; třeba na FPE sehrála svoji roli i kampaň na podporu evaluace realizovaná studentskou komorou tamního akademického senátu a organizací SKVAIP.   

Studenti v rámci ankety vytvořili zhruba 800 podepsaných a 3500 anonymních připomínek, přehled účasti po jednotlivých součástech ZČU je k dispozici zde

Při těchto číslech je samozřejmě zajímavé sledovat, jaká odezva na výsledky ankety přichází z druhé strany, tj. od garantů jednotlivých předmětů a vedoucích pracovníků kateder či fakult. Garanti mají možnost přímo reagovat na každou konkrétní podepsanou připomínku, systém jim rovněž umožňuje napsat komentář, v němž se k hodnocení předmětu vyjádří komplexně. Bohužel hned na úvod je třeba říct, že nový systém zveřejňování výsledků (na rozdíl od toho starého) neumožňuje běžnému uživateli žádným rozumným způsobem (pokud tedy neuvažujeme absurdní možnost projít si jednotlivě výsledky u všech zhruba 2000 hodnocených předmětů) zjistit, u kolika předmětů garant nějakým způsobem zareagoval. Trošku mi to překvapuje, myslím si, že počet reakcí od vyučujících je stejně významné kritérium úspěšnosti ankety jako množství studentů, kteří se do hodnocení zapojili.  

Z náhodného vzorku předmětů, jejichž výsledky jsem si stihl prohlédnout, to však vypadá, že odezva ze strany garantů předmětů je naprosto tristní. Celkově se dá říct, že reaguje většina členů evaluační komise (i když také ne všichni), někteří členové vedení univerzity a fakult, několik málo nadšenců z řad ostatních pedagogů... A tím výčet v podstatě končí.

Celkově bych odhadl počet akademických pracovníků, kteří nějak viditelně zareagovali, na nejvýše 3 - 5%. Samozřejmě není možné srovnávat toto číslo s účastí studentů, protože řada vyučujících neodpovídá prostě proto, že se u jejich předmětů žádné zásadní připomínky nevyskytly a předmět je celkově hodnocen velmi pozitivně. Sice si myslím, že napsat větu "Děkuji za vaši účast v této anketě, vážím si pozitivního hodnocení" či něco podobného není zase tak náročné, ale je fakt, že hlavní význam evaluace je asi někde jinde.

Velký problém však dlouhodobě vidím v tom, že na výsledky reagují téměř bezvýhradně pedagogové s pozitivním až velmi pozitivním hodnocením. Ti alespoň v některých ohledech kritizovaní na celé hodnocení kvality zvysoka kašlou, což v některých případech dávají zcela bezostyšně najevo i během svých přednášek. Pokud tomu tak bude i nadále, evaluace si nikdy nezíská skutečnou důvěru studentů. A nezachrání to ani sebedokonalejší systém prezentace výsledků či pravidelné masivní kampaně.

Hodnocení kvality výuky na ZČU připomíná již delší dobu přehazovanou mezi učiteli (argumentujícími, že vzhledem k nízké účasti nemohou přikládat výsledkům nějaký význam) a studenty, kteří pro změnu říkají, že nehodnotí, protože není patrná dostatečná odezva. Myslím si, že pokud použijeme toto přirovnání, je po tomto semestru míč na straně akademických pracovníků. A pokud tam zůstane, tak těžko můžeme očekávat další zvýšení účasti či alespoň udržení současného stavu.

Naštestí existuje možnost, jak balon brzy vrátit zpátky. Od 1. dubna se totiž v systému objeví portlet umožňující děkanům fakult a vedoucím kateder reagovat komplexně na podněty týkajících se jimi vedeného pracoviště.  Věřme, že tuto možnost využijí a napraví tak dosavadní nepříliš lichotivý obraz.             

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (11 x hlasováno)

Komentáře

Přesně tak, všichni studenti

Přesně tak, všichni studenti by měli hlasovat, ale proč? Pokud by to k něčemu bylo, mohlo by se procentů účastněných studentů ještě zvedat. Ale že je výsledek zjištění jaký předmět je na prd a jaký je dobrý… no tak to už všichni víme…

  From a random sample of

 

From a random sample of subjects whose results I managed to view at essay writing service, it seems that the response by the subject guarantor is absolutely poor. Overall, we can say that reaction was only from the side of most members of the evaluation committee (though also not all), some members of the university management and faculties, a few enthusiasts from among the other teachers... And the list basically ends.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.