Jak často končí obhajoby závěrečných prací na ZČU neúspěchem?

Mezi z pohledu studenta velmi nepříjemné situace patří to, když Vám u obhajoby "hodí na hlavu" vysokoškolskou kvalifikační práci (bakalářku, diplomku či disertaci). Jak často tato situace na ZČU nastává? A jsou zde patrné nějaké zásadní rozdíly mezi jednotlivými součástmi? V tabulce 1 jsou uvedeny počty bakalářských prací obhajovaných v roce 2013 podle jednotlivých součástí univerzity. Dále jsou zde patrné počty případů, kdy obhajoba skončila neúspěchem. Je jasně vidět, že na některých součástech ZČU k tomuto scénáři prakticky nedochází. Na FST nebyl v letošním roce zaznamenám ani jeden podobný případ, na FAV pouhé 2 z více než 150 obhajovaných Bc. prací. Na většině fakult se podíl neúspěšných obhajob pohybuje v rozmezí 2-6 %. Obecnému trendu se však zcela vymyká FF, kde neúspěchem letos skončila obhajoba u více než 16 % Bc. prací, které k ní byly připuštěny. 

 

Tabulka 1 - obhajoby Bc. prací na součástech ZČU
  FAV FEK FEL FF FPE FPR FST FZS UUD
počet obhajovaných Bc. prací 157 361 199 549 362 60 78 235 93
počet neúspěšných obhajob 2 14 11 90 8 1 0 9 3
podíl neúspěšných obhajob 1,3 % 4,0 % 5,5 % 16,4 % 2,2 % 1,7 % 0 % 3,8 % 3,2 %

Analogické výsledky pro případ diplomových prací jsou uvedeny v tabulce 2. Podíl neúspěšných obhajob je zpravidla srovnatelný popř. nižší, než v případě bakalářských prací. Opět výrazně vybočuje FF, kde je příslušný podíl téměř 13 %, zatímco na ostatních součástech nepřekračuje 6 %.

 

Tabulka 2 - obhajoby diplomových prací na součástech ZČU
  FAV FEK FEL FF FPE FPR FST FZS UUD
počet obhajovaných dip. prací 133 113 210 250 328 329 87 28 26
počet neúspěšných obhajob 1 2 12 32 6 17 1 1 0
podíl neúspěšných obhajob 0,8 % 1,8 % 5,7 % 12,8 % 1,8 % 5,2 % 1,1 % 3,6 % 0 %

 

Zde uvedené výsledky sice zahrnují pouze rok 2013, ale je možné snadno dohledat, že výrazně nadprůměrný počet neúspěšných obhajob kvalifikačních prací byl zaznamenán na FF i v předchozích letech. Poměrně vysoké hodnoty jsou přitom zaznamenány na většině kateder fakulty. Rekordmany byly u bakalářských prací v roce 2013 katedry archeologie a historických věd, kde se podíl neúspěšných obhajob pohyboval kolem 30 %. Naopak hodnoty pod 10 % byly zaznamenány na katedrách blízkovýchodních studií, germanistiky a slavistiky, a na katedře románských jazyků. 

O čem vlastně vysoký podíl neúspěšných obhajob svědčí? Je možné hledat a nacházet různá vysvětlení, z nichž některá mohou být pro fakultu poměrně příznivá, zatímco jiná nikoliv. Určitě nás napadne možnost, že kvalifikačním pracím není i vzhledem k jejich velkému počtu (např. počet obhajovaných Bc. prací na FF převyšuje součet ze všech tří technických fakult) věnována v řadě případů dostatečná pozornost ze strany vedoucích, což následně vede k tomu, že se k obhajobě dostane i práce, která nesplňuje základní požadavky. Bylo by možné rovněž spekulovat o tom, že obhajoby jsou pojímány jako komplexní přezkoušení, během něhož se pozornost neupírá pouze na kvalitu předloženého textu, ale rovněž na mnohem obecnější souvislosti daného tématu, u nichž je větší pravděpodobnost zjištění nějaké (z pohledu členů zkušební komise) významné neznalosti. Jistou roli může sehrát samozřejmě i to, že v humanitních vědách se mohou snáze projevit výrazné rozdíly v pohledech jednotlivých odborníků na dané téma a podstatně častěji tak nastane situace, že práce pokládaná vedoucím za kvalitní je ostatními členy komise naopak hodnocena jako nevyhovující, protože je v přímém rozporu s jejich pohledem na věc. Tento efekt by samozřejmě měl být maximálně potlačen, je však otázka, do jaké míry se to v praxi daří...

O skutečných příčinách by samozřejmě měli mluvit především studenti a absolventi FF, kteří s obhajobami mají osobní zkušenost. Budu rád za jejich komentáře k tomuto tématu. Každopádně si však myslím, že by úspěšnosti při obhajobách měla být věnována jistá pozornost. Pokud totiž často dochází k tomu, že některý student úspěšně splní všechny předměty a pak opakovaně neuspěje i přes konzultace s vedoucím u obhajoby závěrečné práce, nesvědčí to podle mého názoru o správném nastavení systému studia. A jaký je Váš názor?        

 

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (4 x hlasováno)

Komentáře

Např. na KAP to chodí tak, že

Např. na KAP to chodí tak, že zpracujete téma, které jste si vybral a které bylo oborovou radou schváleno a u obhjoby Vám řeknou - no to si děláte srandu, to vůbec nesouvisí s Vaším oborem - a zadají Vám téma nové... jojo, vtipná katedra

To vypadá, jako by se na

To vypadá, jako by se na favce nebylo čeho bát, ale zajímala by mě tabulka počtu nepřipuštěných prací k obhajobě =/

Ono je to i charakterem

Ono je to i charakterem studia na FAV - pokud někdo zvládne studium na FAV, je pomalu na psychiatrickou diagnózu napsat neobhajitelnou práci.

Zaměstnáte mě? Mám vysokou a

Zaměstnáte mě? Mám vysokou a hledám práci v call centru

Viz http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=792587

 

Skoro bych řekl, že vysoké procento neúspěšnosti na FF je dáno prostě pouhým přetlakem studentů. Když je hodně studentů, je zkrátka z čeho vyhazovat.

 

Anebo...

 

Kolik akademiků z FF by někdo reálně zaměstnal v praxi v jejich oboru? Nula? Pak by se dalo uvažovat, že vysoký podíl vyhazovů je dán tím, že každý má svůj subjektivní pohled na věc. Kdežto inženýrům (a teď nemyslím ekonomy) musí jejich technika fungovat. Tam neexistuje subjektivní pohled, tam je už prváku objektivní aplikovaná matematika s jedním správným výsledkem. A kdo to nepochopí, ten se ke státnicím nedostane.

No, to jednak, ale když si

No, to jednak, ale když si občas čtu (i obhájená) témata prací na FF, tak se divím, že to projde; občas je to spíše na úrovni seminárky na SŠ -- nemyslím rozsahem, ale tématem.

Pokud je někdo schopen napsat práci např. na téma

Šmejdi a … Obrazy seniorů a stáří v mediálních reprezentacích předváděcích akcí pro seniory - Empirická práce věnující se mediální analýze dokumentu "Šmejdi", mediálním sdělením reflektujících téma předváděcích akcí pro seniory či internetových diskuzí k tématu.


... trošku se pak nedivím studentům FAV či FEL, že si musí o humanitních fakultách myslet, že jsou plné "lam". To, že je nějaká fakulta humanitní totiž vůbec nemusí znamenat, že je lehká, podívejte se na UK...

If you are looking for

If you are looking for Managed WordPress Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

 

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.