Jak vypadají státnice na ZČU?

Pomalu se blíží období státních závěrečných zkoušek a tím se vcelku pochopitelně dostává do popředí otázka, jak tyto zkoušky vypadají
na jednotlivých součástech univerzity a jaké trendy lze v této oblasti očekávat do budoucna.Hned na začátek je třeba říct, že o účelnosti a konkrétní formě státnic se diskutuje jak na celostátní úrovni, tak i v zahraničí a názory jsou velice rozdílné. Na Slovensku se například plánuje úplné zrušení státních zkoušek, které tamní ministerstvo školství je pokládá za nadbytečné v případě dobře fungujícího kreditního systému. 

Podobná iniciativa byla před pár lety aktuální i u nás, a to v souvislosti s přípravou komplexní reformy vysokého školství. Součástí studia by samozřejmě zůstala obhajoba závěrečné práce.  Zastánci zrušení argumentovali právě jejich nadbytečností při kvalitně fungujícím kreditním systému, zrušení by samozřejmě přineslo i úsporu času a prostředků. Z hlediska kreditního systému je navíc se státnicemi poněkud problém, protože jejich ohodnocení nula kredity, které je v českém prostředí běžné, není v souladu s tím, že kredity mají odrážet časovou zátěž kladenou na studenta.  Státní závěrečné zkoušky nejsou zavedeny v řadě zemí, například ve Švédsku, Velké Británii či Spojených státech. V našem prostředí se však uvedená  iniciativa zatím příliš neuchytila a v současné době podle všeho zrušení státnic není na pořadu dne.  

Státnice tedy v nejbližších letech budou pevnou součástí studijních plánů. Jejich forma je však na různých školách velmi odlišná. Rozdíly jsou i mezi jednotlivými součástmi naší univerzity. Zatímco někde jsou státnice velký strašák a jsou u nich vyžadovány poměrně hluboké znalosti z řady předmětů, jinde se klade důraz spíše na výborné zvládnutí problematiky, v níž se student věnoval ve své závěrečné práci.

Celkově na univerzitě jednoznačně převažuje tradiční forma ústních státnic s tématickými okruhy pokrývajícími obsah větší části  předmětů absolvovaných během studia. Písemné části státnic jsou zavedeny pouze na FEL, kde studenti Bc. studia píší test z teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole. Bodový zisk z písemky pak ovlivňuje průběh ústní zkoušky, není to však nastaveno tak, že by nízký počet bodů z písemné části automaticky znamenal neúspěch u celých státnic.

Písemky jsou v některých případech i součástí státnic na FPE, například u některých jazykových oborů se píše slohová práce, na fyzice je součástí bakalářských i magisterských státnic test, u něhož je potřeba získat alespoň 50% bodů k postupu k ústní části. Právě na FPE se však počítá s významnou úpravou formy státní zkoušky u navazujících učitelských oborů, mnohem větší důraz by měl být nově kladen na problematiku související se závěrečnou prací, naopak klasické přezkušování znalostí v rozsahu celého studia by mělo být u odborných státnic potlačeno (u státnic z pedagogiky a psychologie by však alespoň zatím měl zůstat současný stav).
 
Zajímavým tématem je i to, kdy studenti ke státnicím vlastně mohou přistoupit. Většinou jsou k dispozici červnové a zářijové termíny, na FST je však možné od loňského roku státnicovat jen v červnu, studenti, kteří nestihnout včas splnit předměty či odevzdat práci, mají smůlu. K omezení došlo i na FPE, kde tradičně existovaly lednové, červnové a zářijové termíny. Ty lednové však byly zrušeny, jedním z argumentů byla vedle nutných úspor i snaha zabránit tomu, aby lednoví absolventi končili na několik měsíců na úřadech práce a negativně tak ovlivňovali ostře sledované statistiky nezaměstnanosti absolventů. Omezování počtu termínů samozřejmě fakultám přináší jisté úspory a tlačí studenty k tomu splnit včas všechny povinnosti. Na druhé straně to může vést k zbytečnému prodlužování studia, které je i z ekonomického úhlu pohledu krajně nevýhodné. Úspory se tak mohou snadno vykompenzovat odvody za prodlužující a nezaplacené studenty. Hodně samozřejmě závisí na tom, jak vypadá studijní plán v posledním semestru studia.         

Do budoucna se asi dá i na ZČU očekávat postupný přechod od ústního zkoušení podle témat pokrývajících téměř celé studium buď k většímu zaměření na obsah závěrečné práce či k písemné formě zkoušek, která by prověřovala komplexní znalost základních věcí a nebyla tak časově a organizačně náročná jako současné státnice. Současné tradiční pojetí se však nejspíše ještě nějakou dobu na většině součástí univerzity udrží.         

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.4 (8 x hlasováno)

Komentáře

Myslím, že do určité míry je

Myslím, že do určité míry je taková státní závěrečná zkouška nadbytečná. I když často dochází k tomu, že studenti proplují studiem díky štěstí, tahákům atp. SZZ je takové shrnutí dosavadních znalostí a ukázka toho, že člověk dokáže takovou akci jako SZZ společensky ustát. Něco jiného je povídat si z očí do očí s jedním kantorem v porovnání s "prezentací" znalostí členům v komisi. Nesouhlasím však s tím, že jakmile člověk neví odpověď na jednu otázku z 60, není mu položena otázka jiná, ale je klasifikován automaticky neuspěl - o tom to opravdu není.

SZZ imho nadbytečná je. Pokud

SZZ imho nadbytečná je. Pokud nevím něco z předmětů, které už mám zapsané v indexu, mělo se to zjistit u zkoušky z toho či onoho předmětu. Nikoliv na konci studia.

Logicky by to vedlo na zpřísnění zkoušek jednotlivých předmětů, čemuž bych osobně taky dal palec nahoru. Občas jsem měl pocit, že bych musel odevzdat místo testu podepsanou (prázdnou) ruličku toaletního papíru, abych některé zkoušky neprošel.

mně osobně přijde zbytečná i

mně osobně přijde zbytečná i bakalářka...většinou jde jen o to, že si seženeš nějaký data a informace, splácáš to dohromady...a vlastně ti to ani nic moc nedá

Exams are in some cases part

Exams are in some cases part of the statesmen to write my research paper no plagiarism , for example some language courses are written essay on physics is part of the bachelor and master statesmen test in which it is necessary to obtain at least 50% of the points to advance to the oral part.

If you are looking for

If you are looking for Managed Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.