Otázky kandidátům - Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

S blížící se volbou nového rektora/rektorky jsme se rozhodli položit kandidátům pět otázek týkajících se života na ZČU v Plzni. Je důležité, aby i studenti měli přehled, a proto Vám nyní přinášíme články o jednotlivých kandidátech.

Dalším kandidátem na post rektora Západočeské univerzity v Plzni je Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.


Doc. Ladislav Čepička, Ph.D. je proděkanem pro studium na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Na této fakultě také absolvoval studium učitelství geografie a tělesné výchovy, doktorát a habilitaci získal na Univerzitě Karlově v Praze. Vyučuje předměty zaměřené na metody výzkumu a na motoriku člověka. Má rozsáhlé zahraniční zkušenosti, na amerických a britských univerzitách strávil v součtu téměř dva roky. Badatelsky se orientuje na vývojové poruchy koordinace u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vede multioborový výzkumný tým Neurovědy v tělesné výchově, ve kterém pracují odborníci z Fakulty pedagogické, Fakulty aplikovaných věd a z Fakultní nemocnice Plzeň. Je řešitelem řady výzkumných projektů, zejména Grantové agentury ČR. Jeho publikace jsou na Web of Science i v databázi Scopus. Je členem habilitačních komisí na univerzitách v Praze, Brně a Olomouci, zasedá v oborové radě doktorského studia na FTVS UK v Praze, pracuje pro akreditační komisi ČR, kde se podílí na kontrole doktorských studií v kinantropologii. Mimo profesi se věnuje sportu a muzice.

 Odpovědi na otázky Dioné

1.) Jak hodnotíte fungování hodnocení kvality výuky na ZČU? Změnil byste něco v následujících letech?

Z vlastní zkušenosti vím, že kvalita výuky se na vyspělých univerzitách hodnotí pravidelně a s velkou pečlivostí. Je to nezbytná věc. Poskytuje tolik důležitou zpětnou vazbu. Proto je třeba anketu na ZČU zachovat. Nicméně u nás vidím dva hlavní problémy, které stávající formu hodnocení provázejí. Prvním z nich je malá účast studentů. Na všech zahraničních univerzitách, kde jsem se anket účastnil, se strojově čitelný formulář vyplňoval tužkou na poslední hodině v semestru. Jednak tím byla zaručena vysoká účast, ale studenti také přímo vnímali anonymitu, ve kterou na ZČU při elektronickém vyplňování ankety pořád řada z nich nevěří. Druhým problémem je malá atraktivita ankety. Student nemá příliš motivace formulář vyplnit. Určitě by prospěla lepší skladba otázek, přehlednější výsledky a příjemnější uživatelské rozhraní. Zajímavou možností by bylo propojení s předzápisem předmětů. Student by tak při výběru předmětů měl k dispozici nejen jejich hodnocení, ale také hodnocení vyučujících. Také větší propagace možností ankety mezi vyučujícími by mohla anketě pomoci. Například by měli daleko více využívat tzv. „B dotazníky“, kdy si vyučující sám formuluje otázky.

2.) Jak hodnotíte zlepšení v oblasti stravování a ubytování pro studenty? Jaké změny v následujících letech plánujete?

Osobně si myslím, že úroveň stravování pro studenty je poměrně dobrá. Samozřejmě, všude je prostor pro zlepšení. Spíše než konkrétní opatření v této oblasti by celé věci prospělo zlepšení komunikace mezi zástupci studentů, vedením univerzity a správou kolejí a menz. Vše se dá vylepšit, jen je třeba věci pojmenovat a najít řešení. Co se týče ubytování, tak tady je prostoru na zlepšování více. Od opatření, která se dají udělat prakticky hned a univerzita je na ně připravena (wifi, tiskárny na kolejích, kopírky apod.), přes rekonstrukce objektů až po výstavbu nových kolejí v areálu univerzity. To ale musí jít ruku v ruce se stanovením strategických cílů univerzity a se zajištěním dostatečných prostředků. Jak je patrné z mého programu, koleje jsou jednou z mých priorit.

3.) Jak hodnotíte kvalitu poskytování sportovních příležitostí a sportovního vyžití v rámci ZČU? Hodláte v následujících letech něco měnit, zlepšovat?

Hodlám toho změnit hodně – sport je v mém programu samostatnou kapitolou, což jen podtrhuje důležitost, kterou univerzitnímu sportování přikládám. Nemám tím na mysli pouze tělesnou výchovu v rámci studijních programů, ale především sportování studentů ve volném čase. Z mých zkušeností ze zahraničních univerzit vím, že právě takové možnosti během studia mohou rozhodovat o zájmu uchazečů o studium. V současné době má univerzita řadu sportovišť, jejichž potenciál je nedostatečně využíván. Přesto počítám s tím, že jak poroste kampus, budou postupně budována nová sportoviště. Sport má také obrovský marketingový potenciál, který může univerzitě přinášet i finanční prostředky.

4.) Jak hodnotíte dopravní obslužnost ZČU? (zejména Bory). Hodláte v následujících letech něco měnit?

Co se týká fakult “ve městě“, tam problém nevidím. U kampusu na Borech bych řešil tři věci. Zejména lepší dostupnost stávajícími linkami MHD. Možností je více – další posilování autobusových linek 24, 30 a 36, zavedení zastávky v ulici Folmavská u nákupního centra Bauhaus a posílení linky 29 ve směru na Náměstí Míru. Zejména na FAV a NTIS by to bylo pak blíže než ze stávajících zastávek u rektorátu. Za druhé bych řešil problematiku parkování v kampusu, kde by mělo dojít k rozdělení parkovišť na zóny pro návštěvníky, studenty a zaměstnance. A za třetí bych se ve spolupráci s městem snažil dořešit otázku tramvajové linky do kampusu.


5.) Jak hodnotíte činnost GRASu? Plánujete v následujících letech nějaké změny?


Jak píši v programu, GRAS je výborný nápad. Poslání GRAS bych neměnil. V současné době ani není nutné navyšovat finanční prostředky. Přesto bych určité změny udělal. Chtěl bych podpořit zejména získávání dovedností a kompetencí studentů, které jsou spojené s podáním projektu, jeho řízením, administrací a vyhodnocením. Na univerzitě je akreditována řada předmětů zabývající se projektováním či řízením projektů. Dokážu si představit situaci, že studenti úspěšným řešením projektu v GRAS splní určitou část požadavků k udělení zápočtu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (11 x hlasováno)

Komentáře

If you are looking for

If you are looking for Managed Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

 

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.