Otázky kandidátům - Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

S blížící se volbou nového rektora/rektorky jsme se rozhodli položit kandidátům pět otázek týkajících se života na ZČU v Plzni. Je důležité, aby i studenti měli přehled, a proto Vám nyní přinášíme články o jednotlivých kandidátech.

První kandidátkou je současná rektorka univerzity Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.

Na Západočeské univerzitě v Plzni působí od roku 2008, nejprve jako děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU, od roku 2011 jako rektorka. Je členkou České konference rektorů. V roce 2004 obdržela zvláštní uznání ministryně zdravotnictví ČR a v roce 2012 byla vyhlášena Plzeňskou ikonou.

Odpovědi na otázky Dioné

 1.) Jak hodnotíte fungování hodnocení kvality výuky na ZČU? Změnila byste něco v následujících letech?


Domnívám se, že hodnocení kvality výuky na ZČU funguje velmi dobře. Pro vedení univerzity a fakult je cennou zpětnou vazbou – ukazuje nám, co vylepšit, na čem zapracovat a co se naopak daří. Plánujeme od ledna příštího roku toto hodnocení rozšířit také o podpůrné procesy, jako jsou služby menzy, knihovny, IT podpora nebo mobility.


2.) Jak hodnotíte zlepšení v oblasti stravování a ubytování pro studenty? Jaké změny v následujících letech plánujete?


Poskytujeme nejlevnější stravování a ubytování mezi českými vysokými školami. V rámci programu energetických úspor, vyhlášeném ministerstvem životního prostředí, se pokusíme získat dotační tituly pro zlepšení energetické efektivnosti, což přispěje i k částečnému zkvalitnění současného stavu kolejí. Na kolejích jsme již zahájili práce na zvýšení konektivity internetu a  postupně zde dochází také k obměňování výtahů.
Na úseku všech podpůrných služeb musí bezpodmínečně dojít ke zlepšení práce řídících pracovníků. Zejména v menze je zapotřebí zahájit hlubší diskusi o rozsahu, dostupnosti a kvalitě služeb. Pro zlepšení plynulosti odbavování strávníků byla v menze na Borech již v březnu zavedena samostatná pokladna pro platby v hotovosti a od května zde funguje čtvrtá pokladna, která umožňuje strávníky rychleji obsloužit v exponovaném poledním čase.


3.) Jak hodnotíte kvalitu poskytování sportovních příležitostí a sportovního vyžití v rámci ZČU? Hodláte v následujících letech něco měnit, zlepšovat?


Domnívám se, že nabídka na ZČU je pestrá, a to zejména zásluhou Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU, která nabízí různé druhy sportovního vyžití, od kurzů se sportovním zaměřením přes dětské tábory až po posilovnu. V objektu s tělocvičnami v areálu na Borech plánujeme vybudovat občerstvení a speciální oddechovou místnost určenou na deskové hry. Sportovní vyžití na ZČU také nabízí Katedra tělesné a sportovní výchovy na Fakultě pedagogické ZČU zaměřená zejména na vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy.
V loňském roce jsme si nechali zpracovat územní studii na vybudování sportovně rekreačního areálu ZČU.  Byla bych velmi ráda, pokud by se v budoucnu našlo dostatek finančních prostředků na jeho realizaci. V souladu s touto studií je také zpracována koncepce rozvoje tělesné výchovy
a sportu na ZČU.
Chci také pokračovat v každoročním oceňování studentů, kteří úspěšně reprezentují svoji alma mater na Českých akademických hrách, akademických mistrovstvích České republiky a dalších domácích i světových soutěžích. Tito studenti ode mě jednou ročně dostávají mimořádné stipendium.
Považuji za problematické, pokud si student nemůže zapsat tělesnou výchovu. Toto by se dít nemělo. Nyní o této věci jednám se studentskou komorou AS ZČU.


4.) Jak hodnotíte dopravní obslužnost ZČU? (zejména Bory). Hodláte
v následujících letech něco měnit?


V novém plánovacím období EU je na jednom z prvních míst v oblasti dopravy projekt tramvajové trati k univerzitě, který je zahrnut do plánu ITI (Integrovaných teritoriálních investic) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Existující stavební připravenost je, doufám, zárukou, že bude tramvajová trať konečně realizována a významně se tak zlepší dopravní dostupnost areálu ZČU na Borech.
Samozřejmě se intenzivně zabýváme i aktuální situací s parkovacími místy v borském kampusu. Vybudování center NTIS a CTPVV s sebou přineslo 160 nových parkovacích míst v suterénu budovy, do budoucna plánujeme také výstavbu dvou parkovacích domů o celkové kapacitě 1 320 míst.


5.) Jak hodnotíte činnost GRASu? Plánujete v následujících letech nějaké změny?


Činnosti vyvíjené GRASem hodnotím kladně. Považuji za důležité podporovat studentské aktivity tímto způsobem. Pro komunikaci se studentskými organizacemi se nám velmi dobře osvědčila projektová manažerka. Do budoucna plánujeme vydávání speciálních čísel studentského zpravodaje. Na začátku letošního akademického roku jsme studentům nabídli také novinku v podobě mobilních aplikací akademického informačního systému STAG. Studenti zde naleznou aplikace rozvrh, menza, veřejná doprava, zkoušky, e-mailový klient, zprávy a lidé.

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.1 (16 x hlasováno)

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.