Plzeň přivítala LTC

Ve dnech 9. – 11. 4. se v Plzni uskutečnil Lokální tréninkový  kurz (LTC) studentské organizace AEGEE. Víkendové akce s podtitulem  Let’s Take a Chance se zůčastnilo dvacet tři účastníků, kteří byli ubytováni na Bolevecké koleji. Přestože většinu tvořili Češi z Prahy a Brna, nechyběli ani zahraniční hosté. Pozvání plzeňské pobočky AEGEE přijali dvě dívky z Polska, dva zástupci z Ukrajiny a po jednom hostu z Francie a Španělska. Části programu se také zůčastnilo několik studentů z programu Erasmus. Účastníci se jistě nenudili, vlastně na to ani neměli čas. Program sestával z přednášek a praktických seminářů zahrnující organizace studentských akcí, PR kampaň, komunikační dovednosti a fundraising. Nechyběl ani čas na bohatý společenský program, návštěvu pivovaru Plzeňský prazdroj a prohlídku města. Na záměr, proč uspořádat kurz, jsme se přímo zeptali Mikuláše Splítka - prezidenta AEGEE Plzeň.

„K nápadu mě přivedl článek ve studentském časopisu, který jsem před časem četl. Měl provokativní název Souboj o mladé talenty a opíral se o průzkum z Velké Británie. Podle něj si 63 % tamějších zaměstnavatelů myslí, že studium na VŠ by mělo být více prakticky zaměřené a že mladým absolventům chybí podstatné dovednosti vést tým lidí, efektivně komunikovat a kreativně přemýšlet. Věřím, že LTC pomohlo účastníkům tyto dovednosti zlepšit, navíc za použití anglického jazyka, a tím i zvýšit jejich šanci na uplatnění na trhu práce. Praktické dovednosti, zábava, noví přátelé, to je práce ve studentských organizacích.“

Přednášky a případové studie vedly dvě instruktorky z Polska, Marika Heymann je v současné době komisařkou AEGEE pro střední a východní Evropu a Maria Gołąbek, která pracuje jako manažerka lidských zdrojů v AEGEE Poznaň. Dalším přednášejícím byl Kimson Montoban, který pracuje v investiční divizi Bank of Tokyo v Londýně. V závěrečné evaluaci jsme se zeptali účastníků, jak se to líbilo jim. V hodnocení o celkové užitečnosti kurzu na stupnici 1 (neužitečný) až 7 (velmi užitečný) vyšlo číslo 5,35.

Náš velký dík směřuje sponzorům, především Západočeské univerzitě v Plzni, bez jejíž podpory v rámci programu GRAS bychom nebyli schopni kurz uspořádat. Dále děkujeme instruktorům za profesionální vedení přednášek, účastníkům, za perfektní spolupráci a organizačnímu týmu AEGEE Plzeň.

Autorka článku: Pavlína Dlasková 

Několik fotografií ilustrujících průběh akce:

 

ltc1

 

ltc2

 

ltc4

 

ltc3

 

ltc5

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (3 x hlasováno)