Přehled organizací umožňující zahraniční pobyty pro studenty!

Váháte, jestli je zahraniční pobyt právě pro Vás? Nevíte, co studium či práce v cizí zemi obnáší? Nevíte, jaké jsou možnosti? Například které organizace je možno využít? Pak čtěte následující stručný přehled těch největších a nejzajímavějších organizací u nás, které Vám studijní pobyt v zahraničí velmi usnadní.

ERASMUS

Erasmus je program Evropské unie, který podporuje zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů, pedagogů a zaměstnanců ve vysokoškolském vzdělávacím systému. Jinými slovy umožňuje studentům studovat na zahraničních univerzitách nebo se zúčastnit praktické stáže. Pro zaměstnance jsou to pak výukové pobyty či školení.

Velkou výhodou programu Erasmus je, že univerzity vyplácí studentům stipendia. Tato stipendia jsou rozdělena do třech kategorií dle země. Můžete získat měsíčně od 300 do 500 EUR. Například 300 EUR pro Polsko, 400 EUR pro Německo a 500 EUR pro Velkou Británii.

Pobyt v rámci programu Erasmus může trvat od dvou měsíců do jednoho roku. Většinou si však studenti volí možnost studia na jeden nebo dva semestry s tím, že za celou dobu studia mohou studenti tento pobyt využít celkem dvakrát.

Tento program je možno absolvovat v rámci zemí EU, dále pak zemí EHP (Evropského hospodářského prostoru) a kandidátských zemí.

Program Erasmus je pravděpodobně tou nejdostupnější formou zahraničního studia pro studenty. Nejdostupnější proto, že o ní studenti mohou na univerzitách nejvíce slyšet a jsou vybízeni k jejímu využívání.

 

AIESEC

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která sdružuje přes 100 000 studentů ze 124 zemí světa, je tak největší studenty řízenou organizací na světě a není omezena pouze na země EU.

AIESEC zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních pracovních stáží nebo samotným členstvím v organizaci. Členstvím v AIESEC si studenti mohou vyzkoušet různé členské programy, které se zaměřují na práci s lidmi, kontakty s firmami nebo samotnou propagaci organizace. Studenti mají také možnost vyzkoušet si v organizaci vést svůj vlastní tým. Mohou také karierně růst, od nováčků v jedné pobočce až po prezidenty národní a mezinárodní společnosti. Díky tomu se mohou setkat s velice zajímavými lidmi z celého Světa.

Na druhou stranu však nenabízí standardní studijní pobyty - nemůžete tedy skrze AIESEC studovat na zahraniční univerzitě. S AIESEC jsou stejně tak jako s každou jinou organizací spojeny určité náklady a finance. Studenti si hradí cestu do jiné země, ubytovaní a také vlastní životní náklady. Na druhou stranu student během pracovní stáže přijímá od zaměstnavatele standardní měsíční plat za odvedenou práci.

Zahraniční stáže od AIESEC trvají od 6 měsíců až do jednoho a půl roku. Za tento čas načerpáte opravdu mnoho zkušeností s prací v zahraničí.

 

IAESTE

Hlavní náplní organizace IAESTE je provozování mezinárodního programu stáží, což jsou odborné zahraniční stáže, především ve firmách. Studentská organizace IAESTE působí v 86 zemích světa, od Ameriky až po Asii. Cílem tohoto programu je zvyšovat u studentů jejich odbornou a jazykovou znalost. Studentům tak nabízí pracovní stáže v zahraničí.

Všechny zahraniční stáže IAESTE jsou placené, student pobírá měsíční plat. O výši platu rozhoduje zaměstnavatel a životní úroveň dané země. Plat však musí pokrýt životní náklady studenta.

Podmínky na uchazeče nejsou náročné, stačí být studentem denního studia, projít pohovorem, zaplatit poplatek za zprostředkování stáže, a je hotovo.

 

Work and Travel

Program Work and Travel USA je jedna z prvních možností, jak navštívit Spojené státy americké. Tento program nabízí studentům především pracovní příležitosti v USA a zároveň tak i zdokonalení se v anglickém jazyce. Studenti ve věku od 18 do maximálně 30 let mohou vycestovat do USA a legálně tam pracovat až po dobu čtyř měsíců. Dalších třicet dnů pak mohou využít k cestování.

Největší zájem mají vysokoškoláci o práce plavčíků nebo pracovníků zábavních a národních parků v těch nejzajímavějších destinacích v USA. Čeští studenti mají velkou výhodu v tom, že jsou mezi americkými zaměstnavateli oblíbení.

Studenti mají možnost sehnat si práci také přímo na osobních job fairech, které jsou pořádány v České republice i na Slovensku. Jde o unikátní veletrhy práce, kde se student osobně setká se svým americkým zaměstnavatelem a má tak výjimečnou možnost zeptat se ho na cokoliv ohledně pracovní pozice.

Výhodnou cenu letenek a rady s vyřízením víza zajišťuje agentura Student Agency, která celý tento program zaštiťuje. V případě jakýchkoliv komplikací je možno kontaktovat amerického koordinátora. Druhou možností je pak český koordinátor připravený na lince Student Agency.

Fulbright

Když je řeč o cestě do USA, nemusí se jednat pouze o možnost pracovních stáží. Můžete jet do USA i v rámci studijního pobytu. V tomto případě pak určitě nemůžete minout Fulbrightovu komisi. Jedná se o státní organizaci zřízenou českou a americkou vládou za účelem podpory vzdělávacích výměn mezi Českou republikou a USA.

První velkou výhodou této organizace jsou Fulbrightova stipendia, jeden z nejprestižnějších stipendijních programů v USA a ve světě. Studentovi jsou tak částečně hrazeny náklady na studium v USA, které jsou nemalé. Druhou výhodou je zapojení do oficiální globální informační sítě EducationUSA zřízené americkou vládou za účelem rozšiřování nezaujatých a profesionálních informací o možnostech studia v USA.

Studenti jezdí za stipendiem do USA studovat především v magisterských nebo doktorských programech. Už z tohoto nastavení je jasné, že program je zaměřen až na starší studenty, přesněji na ty, kteří již ukončili alespoň bakalářské studium. Typickým studentem-stipendistou Fulbrightova programu je doktorand české univerzity odjíždějící do USA na jeden akademický rok pracovat na svém výzkumu, velmi často dizertační práci.

Zájemci o využití podpory programu musí ovšem plánovat hodně dopředu. Uzávěrka pro podávání přihlášek je téměř jeden rok před plánovaným odjezdem do USA.

Studenti v Plzni mají výhodu v tom, že při ZČU funguje americké centrum US Point, které sídlí v Ústavu jazykové přípravy v univerzitním areálu Bory. Tam zástupci Fulbrightovy komise pravidelně jezdí a zájemci o studium v USA se tak mohou potkat se studijním poradcem či administrory (ony jsou jen ženský?) stipendijních programů. Fulbrightova komise má navíc na ZČU také svého aktivního "ambassadora", absolventa Fulbrightova stipendijního programu, se kterým se uchazeči mohou poradit. Je jím doktor Daniel Sosna z Filozofické fakulty, který s Fulbrightovým programem vystudoval na Florida State University.

Nabízí se zde také otázka, zdali jde jednotlivé programy nějakým způsobem kombinovat. Například jestli při zahraničním studijním pobytu lze uplatnit některou pracovní stáž z jiné organizace. Měli byste tak tím pádem vše zajištěné. Konkrétně v případě Erasmus vs. AIESEC to nelze. Nelze být na studijním pobytu v rámci programu Erasmus a zároveň se účastnit zahraniční stáže zprostředkované organizací AIESEC.

 

Obecně platí, že všechny organizace nabízí studentům něco skvělého. Možnosti poznat kultury po celém Světě, přijít do kontaktu s lidmi, se kterými bychom se nikdy nesetkali, zlepšit svoje jazykové schopnosti. V neposlední řadě se studenti díky zahraničnímu pobytu postaví takříkajíc na vlastní nohy. Je pouze na vás jak se informujete o vašich možnostech. Dveře jsou otevřené, stačí vstoupit!

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 x hlasováno)

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.