Shromáždění akademické obce FF – volba děkana

Před pár dny dorazila studentům Fakulty filozofické do jejich e-mailové schránky pozvánka od Akademického senátu FF ZČU na zasedání akademické obce, které se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2013 od 16 hodin v místnosti č. 319 budovy v Sedláčkově ulici 15 (SP-319).

Předem avizovaný program jednání hovoří o (1) představení jednotlivých kandidátů na pozici děkana filozofické fakulty, (2) jejich následné vystoupení, jehož součástí bude „nástin strategie a dlouhodobého záměru fakulty“, a shromáždění bude zakončeno (3) diskusí mezi kandidáty a členy akademické obce.

Pro profesora Budila vyslovil jeden senátor stejně jako pro docentku Cabadovou Waisovou a docent Vařeka obdržel tři návrhy.

 

Stručné představení kandidátů

  • Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Pan profesor Budil v současné době vykonává funkce vedoucího katedry historických věd fakulty a zároveň proděkana pro vědu. Jako interní člen participuje na Vědecké radě ZČU. IS/STAG přidává jako pracoviště katedru filosofie a katedru antropologie.

Univerzitní a katederní profil profesora Budila – http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17466 a http://www.chv.zcu.cz/osobni.php?IDWorker=73

Prohlášení profesora Budila – http://ff.zcu.cz/files/senat/2013/prof.-Budil-prohlaseni.pdf

 

  • Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

Pracovištěm paní docentky Cabadové Waisové je katedra politologie a mezinárodních vztahů, kterou v letech 2005–2010 vedla.

Univerzitní a katederní profil docentky Cabadové Waisové – http://www.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=18433 a http://www.kap.zcu.cz/show_cv.php?lang=cze&cv=3

Program docentky Cabadové Waisové – http://ff.zcu.cz/files/senat/2013/doc.-Waisova-program.pdf

 

  • Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Pan docent Vařeka je v současné době děkanem fakulty a interním členem Vědecké rady ZČU. IS/STAG prozrazuje, že jeho pracovišti jsou katedra historických věd a katedra antropologie.

Univerzitní profil docenta Vařeky – http://ff.zcu.cz/about/people/?osoba=16792

Program docenta Vařeky - http://ff.zcu.cz/files/senat/2013/program---vareka.doc


Volba kandidátů na děkana FF

Datum konání prvního kola volby bylo stanoveno na 14. srpna tohoto roku od 14:00 hod. v budově SP-319. Volební a jednací řád AS FF ZČU hovoří o tom, že kandidát je volen tajným hlasováním a zvolen nadpoloviční většinou všech členů AS FF.

 

Děkan

Postem děkana se zabývá Statut FF ZČU z 27. června 2013. Jeho článek 9 v odstavci 2 stanoví, že děkan fakulty je jmenován a odvoláván prostřednictvím návrhu AS FF rektorem.

Pro úplnost uveďme, že Statut FF ZČU stanovuje děkanovo funkční období jako čtyřleté, přičemž stejné osobě je dovoleno vykávat funkci maximálně dvakrát, a to ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích funkčních obdobích.

 

Užitečné odkazy

Statut FF ZČU z 27. 6. 2013 – http://ff.zcu.cz/about/predpisy-normy/vnitrni-predpisy/Statut_FF.pdf

Volební a jednací řád AS FF ZČU – http://ff.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/vjr_07.pdf

Pozvánka na zasedání – http://ff.zcu.cz/files/senat/2013/shromazdeni-akademicke-obce.doc

 

Pan docent Vařeka byl nadpoloviční většinou hlasů senátorů Akademického senátu zvolen děkanem Fakulty filozofické. Během svého mandátu se chce zaměřit na obory sociální práce, blízkovýchodní studia, afrikanistika nebo ruština pro lázeňství a cestovní ruch.

http://www.zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/2013/08_srpen/FF_vo...
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/filozofy-na-zcu-nadale-povede-var...

 

Filip Šimek

Aktualizováno: 
15. August 2013 - 17:26
Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (6 x hlasováno)

Komentáře

FF jde ve šlépějích FPR...

FF jde ve šlépějích FPR... Jinak prohlášení prof. Budila je o ničem a výkřiky doc. Cabadové též nesvědčí o tom, že by byla schopna něco tvořit. Ach jo.

Budil.. Není to ten Budil,

Budil.. Není to ten Budil, který proslul jednou z prvních plagiátorských afér? Na jeho místě bych na sebe neupozorňoval...

Ono to asi hlavně nevadí,

Ono to asi hlavně nevadí, protože....

Po pár absolventech z FF je v praxi poptávka, asi to budou hlavně studenti z jazykových oborů. Ale jinak FF chrlí kvanta absolventů, po kterých vůbec není v praxi žádná poptávka. Takhle se nechová renomovaná instutuce, o které ve svých programech bájí, ale prachobyčejná továrna na diplomy. Budoucí absolventi pseudooborů nastoupí s vidinou vyššího tabulkového platu ve státních službách, a na FF jim ho dají, protože na to od státu vyinkasují peníze. A k tomu si ještě stěžují, že by chtěli stejné platy jako na (technických) fakultách, o jejichž absolventy je volném trhu práce skutečný zájem, zatímco studenti FF stále nechápou, proč se na ně tolik techniků dívá jako na studenty druhé kategorie. A má snad některý z kandidátů nápravu téhle situace alespoň ve svém programu? Prostě nemá a mít nebude, protože si neporazí svou dojnou krávu. A ty se tady pozastavuješ na B-hmatem Ctrl+V Ctrl+C ...

 

Zkrátka FPR pro své nehynoucí zásluhy zrušit, prořezat FF na obory, po kterých je poptávka a prořezat FPE, aby už konečně přestala dělat dluhy, které za ní už tradičně platí technické fakulty. A kdo to udělá? ... Inu, nejspíš zase nikdo. Zkrátka, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se FAVka utrhneUsmívající se SnadS vyplazeným jazykem

Bohužel špatná pověst fakulty

Bohužel špatná pověst fakulty poškozuje celou univerzitu a dokonce celé město, zejména jde-li o uplatnění mimo region. Kolega studoval medicínu na LFP UK - tedy dokonce mimo ZČU - a zásluhy FPR se promítly i do vnímání jeho vzdělání.

Děkuji za obohacení slovníku o pojem "B-hmat" Mrkající

 „zatímco studenti FF stále

 „zatímco studenti FF stále nechápou, proč se na ně tolik techniků dívá jako na studenty druhé kategorie.“

 

 Ó velmi vtipné, studoval jsem na FST tady v Plzni, a přesně tohle jsem zažil. Na FST bylo plno lidí co ani nevěděli rozdíl mezi sinem a cosinem, ale přesto měli potřebu připomínat jaká jsou oni elita oproti studentům humanitních oborů. Spousta lidí na technice jsou přitom hloupý ignoranti, který v životě nečetli jedinou knížku (pokud nepočítám těch pár skript co si prostudovali den před zkouškou). 

Vždy, když se někdo pobuřuje

Vždy, když se někdo pobuřuje nad jiným názorem o jeho oboru/škole a strašně ho tento názor uráží, tak někde v pozadí sám pochybuje, že by na tom něco mohlo být. Kdybyste sám byl přesvědčen o své pravdě, tak vám to nestojí za reakci.

Ano, na FST opravdu existuje skupina lidí, co netuší rozdíl mezi sin a cos, to se stává, když bereme každého bez přijímaček. Je to ale stejná skupina lidí, kterou u zkoušky přesvědčím o tom, že tato škola není pro ně. Někteří pak i úspěšně dostudují FEK, PFE nebo FF.

K prostudování doporučuji kapitoly Zaměstnanost a zaměstnavatelnost absolventů ve výroční zprávách o činnosti: http://www.zcu.cz/about/important-documents/vyrocni-zpravy.html

Ovšem to vysvětlení, proč

Ovšem to vysvětlení, proč vlastně vysoká nezaměstnanost absolventů FF nevadí, to je dokonalé. Zajímalo by mě, jestli to myslí vážně, nebo jestli lepší vysvětlení, proč že by to vadit nemělo, prostě nevymysleli.

Strana 27 za rok 2011

Strana 27 za rok 2011 podporuje tvrzení, že FF je továrna na diplomy:

"absolventi FF ZČU do roka a půl z registru MPSV mizí." - ovšem čím se žíví, tj. zda jsou v oboru, to už se z dokumentu nedozvíme...  Naštěstí ale člověk nežije ve vzduchoprázdnu a tak některé absolventy potká v praxi. Tak např. ví, že...

"pozitivním aspektem je skutečnost, že FF ZČU má nulovou nezaměstnanost absolventů doktorských oborů." -  alespoň jeden takový se živí jako kancelářská krysa mimo obor, a to s náročností práce, na kterou by bohatě stačilo i humanitní Bc. Aneb se opět z dokumentu nedozvídáme, čím se absolventi FF skutečně živí.

Bezkonkurenční je ovšem tohle:

"Rovněž nezaměstnanost absolventů v kombinované formě studia je výrazně nižší, a proto ji fakulta hodlá i nadále rozvíjet navzdory organizační náročnosti."

Všichni moc dobře víme, že studenti kombinovaného studia jsou už zaměstnaní. Tedy vyprodukovat nezaměstnaného studenta, který do studia nastoupil už zaměstnaný, se zdá býti dosti obtížným úkolem. Přesto, jak se podle této formulace zdá, FF se ho úspěšně daří plnit.

Když už tedy pomineme fakt, že nárokovat si zaměstnanost studenta, který byl zaměstnán už před nástupem do studia, není nic jiného než záměrné zkreslování statistitického ukazatele kvality školy.

PS: Z historie i technik zná např. pojem Potěmkinova vesnice ;)

Byl bych pro oddělit FST, FAV

Byl bych pro oddělit FST, FAV a FEL od ZČU a založit "Technický institut Plzeň-Bory". A bylo by po hádkách :D :) Úžasný

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.