Souhlasíte s novými pravidly parkování na parkovišti před FEL?