Správa kolejí a menz ZČU v Plzni

Koleje a menzy Západočeské univerzity v Plzni zajišťují ubytovací a stravovací služby pro studenty, zaměstnance i veřejnost. V přízemí které koleje bude s největší pravděpodobností zbudována mateřská škola? Kdo z vás bydlí na koleji, zbystřete zrak, protože Dioné přináší zajímavosti i důležité informace právě o vysokoškolských kolejích, které jsou spravovány SKM ZČU v Plzni.

Seznam kolejí SKM ZČU v Plzni zahrnuje celkem tři komplexy kolejí – Bory, Lochotín a Armabeton. Mezi koleje na Borech patří budovy Máchova 14 a Máchova 16 (B1), Máchova 20 (B2), Baarova 36 (B3) a Klatovská 200 (K1). Kolej na Lochotíně najdeme na adrese Bolevecká 30 (L 1-2). V areálu Armabeton stojí tři budovy na adrese Borská 53 (A 1-3).

Ředitelka SKM - paní Blanka Frejlachová společně s tajemnicí SKM - paní Hanou Menclovou odpovídaly na naše zvídavé otázky.

1) Které koleje ZČU jsou nejstarší a které nejmladší? Které ze zmíněných kolejí ubytují nejvíce studentů a které nejméně? Mezi nejstarší vysokoškolské koleje v Plzni patří dva čtyřpatrové domy Máchova 14 a Máchova 16, zatímco nejmladší kolejí se po celkové rekonstrukci v roce 2005 stala Klatovská 200 (která poskytuje také nejmenší počet lůžek k ubytování, konkrétně okolo 155 míst). Nejvyšší počet ubytovacích míst nabízejí dva devítipatrové panelové domy Lochotínské koleje, jejichž celková kapacita činí přes 700 lůžek.

2) Kdo má nárok na ubytování na koleji? Pouze studenti nebo i zaměstnanci pracující bez statutu studenta? Nárok na ubytování na koleji má každý student ZČU. Přednostně jsou bráni v potaz studenti, jejichž místo trvalého bydliště se nachází mimo Plzeňský kraj. U studentů s trvalým bydlištěm v Plzeňském kraji hraje roli dojízdná vzdálenost, podle které SKM přidělí či nepřidělí studentovi lůžko na koleji. Ubytování na koleji je také k dispozici doktorandům. Zaměstnanci ZČU mají vyhrazené ubytovny na kolejích a hotelové pokoje.

3) Jakými způsoby a jak často probíhá platba koleje? Platba koleje probíhá jednou měsíčně, kdy peníze musí být na účtu do 15. dne každého měsíce (tento den musí být částka připsána na účtu SKM). V případě nedodržení lhůty splatnosti je student povinen k dlužní částce zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně, nejvýše však 10 % z dlužné částky. Tato platba probíhá platební kartou přímo u vedoucího koleje nebo bankovním převodem. Doporučuje se tedy poslat peníze alespoň 3 dny předem. Pobyt na koleji může být placen i jednou za tři měsíce, kdy student dostane „množstevní“ slevu. Zaplacená částka je ovšem nevratná a platbu lze provádět jenom bankovním převodem. Platba může proběhnout i v hotovosti přímo u vedoucího koleje.

4) Může se zájemce o ubytování přistěhovat v průběhu školního roku? Co je zapotřebí, jak lze sehnat místo? Přestěhování lze zařídit po dohodě s vedoucím koleje (případně se studentem, na jehož místo chce zájemce být ubytován). Vedoucí zjistí volná místa na koleji, vše potřebné zapíše do systému, zajistí přeúčtování a poté se může zájemce přestěhovat.

5) Proč se v posledních letech ruší třílůžkové pokoje na buňkách koleje? Poslední dobou jsou ze strany studentů stále častěji požadovány jednolůžkové či dvojlůžkové pokoje a o trojlůžkové pokoje není zájem. Z toho důvodu jsou postupně rušeny všechny trojlůžkové pokoje. V září 2016 budou dokonce některé nynější dvojlůžkové pokoje zařízeny v jednolůžkové.

6) Plánuje se zbudovat mateřská školka na koleji Baarova 36? Ano, v přízemí této koleje s největší pravděpodobností bude školka. Její zbudování však není v kompetenci SKM, ale v kompetenci vedení ZČU. Školka bude sloužit pro děti studentů ZČU i pro děti zaměstnanců ZČU. Pokud se kapacita školky nenaplní, přijaty budou i ostatní děti ze spádového obvodu školky.

7) Které koleje budou otevřeny přes léto 2016? Plán uzavření budov se stále tvoří. Momentálně není nic jasné, více budeme vědět ke konci května, až se rozhodne, které z kolejí budou otevřené. Pravidlem je, že každé léto bývá otevřena vždy jedna kolej na Borech, na Lochotíně i na Armabetonu. Plány na letní prázdniny jsou velice obtížné, protože musíme co nejlépe skloubit dovolené, opravy na kolejích, úklid po těchto opravách atd. Všechny opravy ještě nejsou potvrzeny.

Za rozhovor a veškeré informace a uvedení věcí ohledně vysokoškolských kolejí na pravou míru děkujeme paní Frejlachové a paní Menclové.

A závěrem jedna důležitá připomínka pro studenty, kteří se definitivně stěhují z koleje. Nezapomeňte si vyzvednout vratnou kauci ve výši 1 500 Kč, kterou jste skládali při podepisování smlouvy o ubytování. Nevyzvednutá kauce studentovi propadne a částka bude zahrnuta do výnosů SKM.

Marie Popelková

Váš hlas: Žádná Průměr: 1.6 (10 x hlasováno)

Komentáře

"v potaz se berou studenti,

"v potaz se berou studenti, kteří mají místo trvalého bydliště mimo Plzeňský kraj."

Snad mimo okres Plzeň-město. Nebo na kolejích nebydlí nikdo z Domažlic, Klatov, Sušice, Tachova, ... ?

 

Informace jsem v článku

Informace jsem v článku upřesnila

Pěkně připosraný

Pěkně připosraný rozhovor...Co se ptát na to, proč SKM není schopné koupit novou rychlovarnou konvici na kolej, rostoucí cenu jídel v menze, nebo třeba na uzavření A1?

článek na dvě věci... :)

článek na dvě věci... :) stejný informace si autor mohl zjistit na webu skm či novinek ze strany zču

If you are looking for

If you are looking for Managed Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

 

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.