Univerzita třetího věku ZČU

Potkali jste ve fakultní budově větší počet starších lidí, kteří tvrdí, že jdou na přednášku? Připadá vám to zvláštní? Ale kdepak! Tyto naše kolegy má na svědomí Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni. Pro informace šla Dioné rovnou ke zdroji a vyzpovídala Mgr. Magdalenu Edlovou, DiS., tajemnici U3V, ale také některé účastníky a lektora.

Univerzita třetího věku ZČU v Plzni (U3V) v čele s doc. Ing. Josefem Průšou (garant U3V ZCU v Plzni) a prezidentem prof. Ing. Romanem Prokopem, CSc. je členem Asociace univerzit třetího věku, tedy občanského sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené občanům ČR v důchodovém věku. V souladu s terminologií celoživotního vzdělávání jsou senioři účastníky vzdělávání nebo posluchači, nikoliv studenti. Protože senioři, a to ani senioři na U3V, nemají statut studenta, nemohou získat vysokoškolský titul. Výuka na U3V probíhá formou osobnostního rozvoje. V rozhovoru s Mgr. Magdalenou Edlovou, DiS. se dozvíte další informace.

 

1) Jak dlouho již Univerzita třetího věku existuje, kdo stál u jejího zrodu?

Univerzita třetího věku byla založena v roce 1992. Celou její tehdejší koncepci vytvořil doc. RNDr. František Ježek, CSc. Za minulého režimu mnoho současných seniorů nemohlo studovat nebo studium museli předčasně ukončit. (Ti také počátkem 90. let 20. století nejvíce plnili lavice přednáškových sálů.) Začínalo se s 85 účastníky, dnes jsou již počty nabízených kurzů a počty studentů mnohonásobně vyšší.

 

2) Kolik studentů každoročně přijímáte?
V letošním akademickém roce máme zapsaných 2044 posluchačů v zimním semestru a 1979 v letním a tento počet je možné i navýšit, neboť je kapacita omezena hlavně dle poslucháren. Je tedy ještě možné se přihlásit, ale spíše na rozkoukání, neboť by již nebylo možné získat zápočet.

 

3) Jaké jsou podmínky pro přijetí do studia?

Účastník musí mít přiznaný starobní či plný invalidní důchod. Nejstarší posluchačka má rok narození 1925 a ráda by ve studiu pokračovala i nadále, dokud jí to její zdravotní stav umožní. Nejstarší muž je narozen v roce 1928, i on chce pokračovat ve studiu i v příštím akademickém roce, i když jej na přednášky musí rodina vždy dovézt z důvodu nižší pohyblivosti. Další podmínkou pro přijetí na U3V je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zápisného. Zápisy na jednotlivé programy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren. Informace o oborech a kurzech vyvěšujeme většinou na přelomu dubna a května, zápisy jsou v srpnu. Uchazeči tak začínají studovat v září s běžným začátkem akademického roku.

 

4) Jak studium probíhá? Jsou zde také přednášky a zkouškové?

Prezenční studium probíhá v 90minutových blocích, přičemž je výuka realizována jednou za 14 dní. Studenti U3V mají klasicky zimní (září - leden) a letní (leden – květen) semestr, přičemž je v každém semestru učeno 12 až 16 vyučovacích hodin. Do výuky je zařazována také praktická výuka, exkurze nebo přednášky v terénu. V takovém případě se počet hodin navyšuje (až na 32 hodin za semestr). Vzdělávací proces je v zásadě stejný pro všechny věkové kategorie. Ve vzdělávání seniorů je však nezbytné respektovat jejich specifika, možnosti a limity.

Vzhledem k tomu, že nechceme, aby se nám posluchači po konci akademického roku „nudili“, připravujeme pro ně také každoročně letní školu. Ta se skládá z tematických exkurzí, například minulý rok šlo o téma „Po stopách mistra Jana Husa“ k jeho výročí. Snažíme se tu osobu či téma představit přímo v terénu.

 

5) Jaké jsou podmínky pro úspěšné ukončení studia?

Pro úspěšné ukončení semestru je povinná alespoň 60% docházka a lektorem uznaná závěrečná práce. Pro úspěšné zakončení studia je nutné mít 6 zápočtů – 4 z předmětů čtyřsemestrového oboru a 2 z dalšího volitelného předmětu (dvousemestrového). Další podmínkou je toto stihnout během tří let, nicméně je zde možnost studovat předměty i zároveň a to po dobu dvou let. Ale největší podmínka pro úspěšné studium je motivace, chuť a trocha volného času pro další sebevzdělávání.

 

6) Absolventi nezískávají vysokoškolský titul. Je zde přesto nějaká odměna kromě nově nabytých znalostí?

Po absolvování již zmíněných šesti předmětů přichází slavnostní ceremoniál promoce, kde účastníci přebírají Osvědčení o absolvování U3V ZČU přímo z rukou rektora. Jedná se o akademický obřad velmi podobný promoci na ZČU. Po absolutoriu studium případně začíná nanovo, takže i kdyby měl účastník více zápočtů, než potřeboval, tyto zápočty se škrtají.

Kromě tohoto osvědčení a vzdělání mají posluchači možnost porovnat vzdělávání dnes a v minulosti (mezi účastníky vzdělání může být i čtvrt století věkové rozpětí), také příležitost zúčastnit se řady společných exkurzí a akcí, a navázat nová přátelství. Ke dvacátému výročí U3V jsme pro ně například uspořádali v Měšťanské besedě ples. Přišlo méně lidí, než se plánovalo, protože posluchači řešili problém s absencí partnera a nechtěli přijít sami. Nakonec se z toho ale vyvinul parádní „mejdan“ a teď se naopak uchazeči ptají, kdy bude další.

7) Na jaké fakulty/obory se mohou tito příslušníci třetího věku hlásit? Jsou předměty nějak uzpůsobené? Jsou zde nějaké speciální předměty?

Původně byly přednášky smíšené a probírala se v nich látka z různých oborů. Od akademického roku 1996/1997 však vznikly studijní obory (historie, dějiny umění, filozofie, psychologie, svět počítačů, exaktní vědy) a studijní předměty, které se k nim váží. Všechny nabízené studijní obory a předměty garantují odborníci ze ZČU nebo odborníci z praxe, kteří sice působí mimo akademickou obec, ale jsou ve svém odvětví uznáváni. Zároveň jsme v České republice takovou raritou, nikdy totiž nevyučujeme stejný předmět. Každý rok máme novou nabídku. Takže se často liší zaměření a někdy i lektor, ačkoliv téma (název) studijního programu je obdobné. V absolvovaných kurzech se posluchači dozví stejné penzum informací jako studenti řádného studia a někdy i více, neboť zavítáme do praxe nebo exteriérů. Poslední dva roky také nabízíme výuku na tabletech, iPadech. To je velice poptávané, ale žádané jsou i technické kurzy Fakulty strojní nebo politologie, kriminologie a třeba český jazyk.

 

8) Jak se zápisné pohybuje cenově?

Všechny programy stojí 600 Kč na celý akademický rok, kromě jazykových kurzů, ty vyjdou na 1650 Kč za semestr.

 

9) Je možné studovat U3V pouze v Plzni, nebo máte pobočky i jinde?

Mnozí posluchači za studiem dojíždějí ze širokého okolí Plzně i desítky kilometrů. Dokonce zde máme i paní, která bydlí až v Německu! I proto se snaží U3V ZČU rozšiřovat svou nabídku do okolních měst. Místa výuky tak najdete kromě Plzně také v Aši a Chebu, Sokolově a Tachově, Boru, Mariánských Lázních, Karlových Varech, Klatovech, Plasích, Chotíkově a Stříbře a od roku 2015 také ve Zbirohu.

 

10) Mají uchazeči u ZČU nějaké výhody, například slevu v menze?

Nejsou studenti, takže nemají, ale do všech univerzitních knihoven je pro ně po předložení výkazu o studiu zápisné zdarma.

Účastníci U3V

Zdroj: vlastní fotky U3V

 

Jelikož jsem se mohla sama účastnit přednášky a vidět, s jakým zájmem uchazeči U3V poslouchají, mohu srovnat tyto posluchače a nás, studenty ZČU (samozřejmě nemohu mluvit za všechny studenty). Kromě věkového rozdílu je tu hlavně rozdíl v přístupu – tito uchazeči třeba v mládí nemohli studovat, takže teď hltají každou informaci. Jsou hezky oblečení, ale také vzorně přichystaní, ať už jde o sešity, vytisknuté poznámky či penály. Je vidět, že mají radost, že mohou studovat.

 

A co říkají na U3V ZČU samotní účastníci?

„Chodím sem již 6. rok a mám za sebou 2 promoce. Šla jsem totiž do předčasného důchodu, kdy jsem si nedovedla pořádně představit, co budu celý den dělat. Naštěstí mi má příbuzná doporučila U3V ZČU a byla jsem z toho tak nadšená, že jsem přemluvila další kamarádky. Momentálně chodím na přednášky předmětů Příběh evropského románu a Český jazyk a kultura člověka,“ informuje nás Iva Černíková z Kralovic.

„Známá mi U3V ZČU doporučila a já se ihned přihlásila, neboť i v našem věku je potřeba trochu potrápit mozkové závity. Chodím sem se svou bývalou spolužačkou ze střední. Moc se mi líbí, že to tu bereme jako událost – hezky se oblečeme a přichystáme, zajdeme si i na oběd,“ sdělila nám Ladislava Rysková z Plzně.

 

Nakonec zde máme vyjádření lektora PaedDr. Jiřího Staňka CSc. z Katedry českého jazyka a literatury (FPE), kterého můžeme dle hodnocení samotných posluchačů označit za „nejoblíbenějšího“, a který nám na začátku přednášky (8.3.2016) nezapomněl popřát k MDŽ.

„Srovnat tyto posluchače a klasické studenty se nedá. Je to jiná generace, jiná životní zkušenost i kultivace. Myslím, že mladí studenti se četbě spíše brání, berou ji jako ztrátu času. Uchazeči U3V jsou naopak nadšení, četbě se otvírají. V patnácti, třiceti a v šedesáti čtete nejen jiné knihy, ale také jinak. Co se týče závěrečných prací, chceme dát uchazečům pocit, že se mohou svobodně vyjádřit. Důležitý je pro nás obsah, nikoliv forma, takže ti, kteří si s počítačem nerozumí, odevzdávají práci psanou třeba na stroji, případně perem v ruce.

 

Za Dioné děkuje všem tázaným Lada Zadranská

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Komentáře

If you are looking for

If you are looking for Managed Hosting that is isolated from other users on the server, We provides you with everything for which you have been waiting for. Our hosting is built on a blazing-fast SSD latest hardware That's Highly tuned for optimum performance. The hosting includes the latest WP version, plugins, themes, automated daily backups, anytime money back, 99.97% uptime and 24x7 support.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.