V Bruselu nezahálí, program Erasmus překonal finanční tíseň a čeká ho změna

Prostřednictvím Erasmu vycestoval na zkušenou do zahraničí první student v roce 1987. V akademickém roce 2012/2013 se očekává již tří miliontý student, který programu využije. Dnes je do programu zapojeno celkem 33 zemí, tj. země Evropské unie spolu s Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Norskem, Tureckem, Chorvatskem a Islandem. Tolik pro začátek čísla, nyní trochu novinek z bruselských kuloárů.

Program Erasmus je součástí Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme), pod jehož hlavičku patří další vzdělávací programy – Sokrates, Leonardo daVinci, Grundtvig či Comenius. Že v nich máte trochu zmatek? Pravděpodobně nejste jediní a proto se Evropská unie, konkrétně Evropská komise, rozhodla pro radikální krok a fungování a struktura vzdělávacích programů by měla být od roku 2014 jednodušší. Záměrně píši „měla být“, neboť i v případě Evropské unie platí „neříkej hop, dokud nepřeskočíš.“ Počínaje obdobím 2014 – 2020 by tak mělo dojít ke sloučení dosavadních vzdělávacích programů do jednoho s názvem Erasmus pro všechny. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy k tomu dodává: „Nový program má umožnit až 5 milionům osobám studovat nebo se připravovat na povolání v zahraničí... Na nové období 2014–2020 bude přiděleno 19 miliard eur.“ Těchto 19 miliard eur je pro představu 1.64 % navrhovaného rozpočtu na období 2014 – 2020. Překážkou tedy není souhlas parlamentu o sloučení programů, ale spíše tato částka. Byť se v celkovém rozpočtu může jevit jako malá, ve skutečnosti došlo oproti předchozímu období k navýšení, přesto však pro některé nepředstavuje částku dostatečnou. Ale o tom více později, nyní ještě zpátky do loňského roku.

Už v loňském roce se objevovaly zvěsti o tom, že nedostatek financí na pokrytí programu Erasmus je již v rozpočtu pro rok 2012/2013, konkrétně se hovořilo o schodku ve výši 90 milionů euro. Katastrofické scénáře předpovídaly Erasmu úplný bankrot. Představitelé členských států dokonce obdrželi dopis od více než stovky významných osobností, ve kterém apelovali na udržení programu Erasmus, resp. finanční pomoc od členských států a Unie. Svůj podpis připojil například španělský režisér Pedro Almodóvar, bývalý premiér Walesu Rhodri Morgan, za Českou republiku Pavel Nedvěd nebo architektka Eva Jiřičná. I přesto by však studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt v tomto roce neměli být těmito finančními obstrukcemi přímo zasaženi, neboť otázka financování byla před koncem roku úspěšně vyřešena. Neméně jasno je však, co se opět peněz týče, o dalším období. Jak známo, o rozpočtu Evropské unie na další období není snadné se mezi 27 státy dohodnout. Významnějšího pokroku se nedosáhlo ani na posledním summitu v listopadu, a tak se jednání posunula na začátek nového roku. Podle odpůrců dosavadního návrhu evropský rozpočet provádí škrty na úkor, mimo jiné, právě programu Erasmus. A tak vznikla první registrovaná iniciativa občanů Evropské unie – Fraternité 2020, jejímž cílem „je posílit výměnné programy Evropské Unie – jako Erasmus či Evropskou dobrovolnou službu (EVS) – za účelem přispět k jednotné Evropě založené na solidaritě mezi občany.“ Konkrétní záměr je dosáhnout 3 % podílu v evropském rozpočtu, tedy více než se nyní předpokládá. Aby se tento návrh ale vrátil k projednání do Bruselu, musí se pod iniciativu podepsat 1 milion občanů EU. Podle poslední aktualizace má nyní téměř 60 tisíc podpisů, přičemž Česká republika je s podpisy na 11. místě. Ten svůj můžete přidat na www.fraternite2020.eu

V loňském roce program Erasmus oslavil 25. výročí, a tak bylo na místě rekapitulovat a hodnotit. Evropská unie ze všech zúčastněných zemí Evropské unie vybrala 33 ambasadorů, kteří měli za úkol probrat dosavadní přínos Erasmu a nastínit jeho další vývoj. Českou republiku reprezentovala Milada Hlaváčková ze zahraničních vztahů ostravské univerzity. „Všichni zúčastnění ambasadoři se shodli, že program ERASMUS splnil svou roli. Přispěl k poznávání, integraci a skutečnému sjednocování Evropy. Jednou z mnoha vizí, které by mohly být v nové fázi programu nazvané „Erasmus for All“ uplatněny, je např. zlepšování spojení mezi vzděláváním a prací, oslovení málo zastoupených skupin (např. handicapovaných osob) nebo rozšíření programu mimo Evropu“, uvedla Milada Hlaváčková. Postřehy ambasadorů si můžete přečíst zde: www.ec.europa.eu/education/erasmus/doc/brochure_en.pdf.

 

A jak hodnotíte Erasmus vy? Ať už jste Erasmus absolvovali či nikoli, myslíte, že má stále stejnou hodnotu a zkušenost k nezaplacení to jistě je? Nebo se jedná čím dál více jen o několikaměsíční zábavu v cizině placenou Evropskou unií, kterou už dnes díru do světa neuděláte?

 

Víte, že…?

  • Můžete v rámci programu Erasmus využít intenzivních jazykových kurzů (Erasmus Intensive Language Courses, EILC) měsíc před zahájením pobytu? Jazykové kurzy nabízí Itálie, Slovinsko, Portugalsko, Dánsko či Řecko. Tedy země s méně používaným jazykem.
  • Nevíte, co podniknout o prázdninách? Co takhle pracovní stáž? Erasmus nemusí znamenat jen studijní pobyt. Prostřednictvím programu můžete vycestovat i na pracovní stáž, a to v rozmezí 3 – 12 měsíců. Stáž si mohou studenti nalézt sami, pravidelné nabídky zasílají zájemcům Zahraniční vztahy ZČU, několik tipů naleznete i na stránkách NAEPu.

 

Víte informací o studijních a pracovních pobytech naleznete na www.international.zcu.cz, nebo na www.naep.cz. Na stránkách www.erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ najdete databázi závěrečných zpráv studentů z jejich zahraničních pobytů, kde jsou informace a tipy o univerzitě, na kterou vyjíždíte nebo plánujete vyjet.

 

 

www.naep.cz

www.ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm

www.euroactiv.cz

www.presseurop.eu

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.5 (4 x hlasováno)

Komentáře

Great Post "idle Brussels,

Great Post "idle Brussels, Erasmus overcame financial distress and facing change"sadasdasdadasd

dissertation writing service

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Štve vás opisování obrázku? Dioné nabízí přihlášení pod ORION loginem! Každý student ZČU má tedy automaticky konto!
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.