Nespárované platby na SKM

V důsledku převodů z kolejních kont z původního ubytovacího systému došlo k technické chybě. Platba za září se mnoha studentům ocitla jako vklad na JIS kartě.

Veřejná diskuze k Bílé knize terciárního vzdělávání jde do finiše

V pondělí 3. listopadu proběhne v Praze závěrečná konference k první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání (BKTV). V jejím rámci budou vypořádány připomínky jednotlivých aktérů a následně bude zahájena příprava finální verze knihy a především související novely zákona o vysokých školách. Připomínky přišly zhruba od 25 různých subjektů a z jejich obsahu je možné docela dobře vyvodit, kdo patří k největším zastáncům reformy, a kdo se chystaným změnám naopak zuby nehty brání. Pojďme se proto podívat, jaké je aktuální rozložení sil v této hře o budoucnost českého vysokého školství...

Výsledky voleb do studentské samosprávy

Ptáte se, co to ta studentská samospráva vůbec je? Členy studentské samosprávy jsou všichni studenti ubytovaní v příslušné koleji. Tito členové si na každé koleji volí svého představitele, jehož prostřednictvím mohou ovlivňovat chod příslušné koleje a dopomáhat tak ke zkvalitňování ubytovacích služeb.

Soutěž o nejlepší amatérskou fotografii na téma ZČU

Dioné vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž o mnoho cen jako jsou notebook ASUS, 2GB flash disky a další. Máte fotografii, která je povedená nebo která je vtipná a nějakým způsobem se týká studia či života na ZČU? Pak je tato soutěž určena především pro vás.
(Soutěž uzavřena)

Veletrh studentských organizací-program prezentací

4.listopadu 2008 - Studentské organizace pro vás připravují...

Právě na tento den, úterý 4.11.2008, pro vás připravují studentské organizace působící na ZČU hned několik akcí. Na své si přijde snad skoro každý, proto neváhejte a přečtěte si, co se bude dít...

Změny v AS ZČU

Díky strukturálním změnám Západočeské univerzity se mění i její univerzitní senát. A jak? Na to se pojďme podívat.

Americký trend u nás?

Zamysleli jste se někdy nad americkými filmy, kde do zaměstnání berou jen absolventy s životopisem obsahující co nejvíc mimoškolních aktivit (extracurricular activities) a dobrovolných prací (voluntary work)?

Spolupráce SKM a PS očima studenta

"Kolik je třeba pracovníků Správy kolejí a menz (SKM) k zašroubování jedné žárovky? Žádný, to je věcí Provozu a služeb (PS)!". Tak praví jedna stará anekdota z prostředí ZČU. Pravdou však je, že rozdělení kompetencí a odpovědnosti mezi tato dvě celouniverzitní pracoviště je komplikované a občas vede k nejrůznějším problémům...

Oslavy, akademické hry a jiné akce

Již 60 let se mohou v Plzni studenti vysokoškolsky vzdělávat. Protože jde o pěkné kulaté číslo, bude univerzita pořádat spousty akcí pod společným názvem - Rok univerzity (listopad 2008 - listopad 2009).

Syndikovat obsah