Co si zapsat v příštím roce na ZČU aneb přehled zajímavých předmětů

Již tento týden nás, studenty, čeká předzápis předmětů. Studenti FEL a FF mohou využít standartního (kroužkového) předzápisu ve středu 16.5. od 9.00 hodin. Předzápis do 3. a vyššího ročníku bakalářského studia, do 4. a vyššího ročníku magisterského studia a do navazujících magisterských studijních programů se koná tento čtvrtek 17. 5. od 9:00. Předzápis pro všechny studenty je tento pátek 18.5. od 9:00. Jaké zájmové a volnočasové předměty si zapsat se dozvíte v tomto článku.

Během mého studia jsem si zapsala a slyšela o předmětech, které mi přišly zajímavé. Jako studentka FAV vím a doporučuji všem, aby si zapisovali i předměty, které v nich vzbuzují zájem a u kterých si „odpočinou“. Naše univerzita nabízí nepřeberné množství jak kvalifikačních, certifikačních, tak i zájmových, volnočasových předmětů. Rozhodla jsem se, že sepíšu některé z nich a třeba někoho z Vás osloví.

klasického výběru předmětů si studenti mohou zapsat předmět s ohodnocením 1 kreditu. Patří sem například Badminton, Deskové hry, Frisbee, In-line brusle, Judo – sebeobrana, Sebeobrana pro ženy, Softbal, Moderní pohybové formy, Zdravotní TV a další. Studenti si ovšem mohou vybrat i další v rámci kurzů, které jsou ohodnoceny 2 kredity. Mezi semestrální kurzy patří Americký fotbalšerm, golf či taneční kurz. Mezi vícedenní kurzy si můžete vybrat různorodé sporty např. Cykloturistika, Vodní turistika, Discgolf, Zdravotně rehabilitační kurz, Lyžování, Základy jarního přežití, Lukostřelba a další.

Další možnosti sportovního vyžití nabízí Katedra tělesné a sportovní výchovy na Fakultě pedagogické či na Katedře rehabilitačních oborů na Fakultě zdravotnických studií. Zde je možno absolvovat předmět Jóga (KFE/JOG), kde se seznámíte se základními jógovými přístupy a použití jógových technik přispívajících k odstranění nebo zmírnění zdravotních potíží nebo k jejich předcházení. Předmět je ohodnocen 2 kredity.

Studenti mohou studovat nový cizí jazyk nebo pokračovat v těch, které zná. Na výběr je angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština a čeština pro cizince. Tyto předměty jsou ohodnoceny většinou 2, 3 nebo 4 kredity a jsou buďto v klasickém pojetí výuky a nebo se jedná o specializované zaměření jazyka. Mohu zmínit například Anglickou konverzaci pro pokročilé (UJP/AC, UJP/AC2), Německou konverzaci (UJP/NK), Prezentace v němčině či angličtině (UJP/PA, UJP/PN), Němčina pro cestovní ruch (UJP/NCR), Americkou kulturu a jazyk ve filmu (UJP/AWM), Akademické psaní (UJP/PSA2) a další. Některé jazyky mají v názvu B – např. španělština/italština/ruština (UJP/SB1,UJP/ITB1, UJP/B1) – zde je rozdíl v časové náročnosti (1x týdně oproti klasickým, které jsou 2x týdně) a ohodnocení kreditů. UJP nabízí i placené kurzy pro studenty, např. čínštinu pro začátečníky nebo přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky.

  • Certifikované předměty

Studenti si mohou zapisovat i certifikované programy, tj. předměty, které když si zapíšou a splní požadovaný počet kreditů, mohou po absolvování zažádat o vydání certifikátu. Jedná se o formu rozšiřujícího vzdělání. Jeden z programů se jmenuje Kompetence pro Česko-bavorský příhraniční region. Pro splnění kritérií je třeba si zapsat certifikované předměty, získat 15 kreditů během 2 či více semestrů. Certifikát je udělován jako doplněk k diplomu. Bližší informace naleznete i na Facebookové stránce Česko Bavorsko, pilotního projektu univerzit v Regensburgu a v Plzni .

 

Jednotlivé fakulty nabízejí své předměty samostatně. Proto je dobré se před zápisem podívat na to, co Vás zajímá. Některé zajímavé předměty sepisuji níže.

  • Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (FPE)

Pokud se chcete se dozvědět základní informace z astronomie, zapište si předmět Astronomie pro každého (KMT/AAO).  Tento předmět je ohodnocen 2 kredity a v rámci předmětu navštívíte i hvězdárnu. Pro zvídavé a hravé studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o fyzice, je možnost zapsání předmětu Fyzikální hrátky pro každého (KMT/HRA), který je ohodnocen 2 kredity. Studenti si mohou postavit robota z lega, zapojit ho a naprogramovat v předmětu Lego dacta (KMT/LEGO), ohodnocen 2 kredity.  Pokud se chcete seznámit s moderními možnostmi digitální fotografie, pak zkuste předmět Práce s digitálním fotoaparátem (KMT/PDGF), ohodnocen 2 kredity.

Pokud rádi cestujete nebo jen čtete cestopisy a chcete se dozvědět zajímavosti ze života na exotických místech, vyzkoušejte předmět Geovědní zajímavosti, extrémy a cesty (CBG/GVZE), ohodnocen 4 kredity.

  • Katedra designu a výtvarného umění (FDU)

Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara je možné si zapsat i předměty pro nevýtvarníky – např. Grafický design pro nevýtvarníky (KDE/DGDL), Figurální kresbu (KVU/DFKRL), Figurální malbu (KVU/DFMAL), Kresbu pro design (KVU/DKRL) a Malbu pro design (KVU/DMAL), ohodnoceny 4 kredity.

  • Katedra financí a účetnictví (FEK)

 Veřejné finance (KFU/VF, KFU/9VF), který je ohodnocen 5 kredity. Jestli Vás spíše zajímá možnost naučit se s informačním podnikovým systémem SAP, poté zkuste předmět SAP (KFU/SAP), ohodnocen 6 kredity. Pokud ovšem uvažujete stát se auditorem, problematika provádění auditu účetní jednotky je možná na předmětu Finanční audit (KFU/9FA), ohodnocen 5 kredity.

Pokud se zajímáte o peněžnictví a bankovnictví v České republice, zapište si předmět Osobní finance (KEM/OF), ohodnocen 5 kredity.

  • Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (FEL)

Pokud se chcete seznámit s postupy při řešení informační kriminality, vyzkoušet si práci forenzního kriminalisty, zapište si předmět Forenzní zkoumání v elektronice a informatice (KAE/FZEI), ohodnocen 4 kredity. Vyzkoušíte si zde i vypracovat znalecký posudek, který se předkládá jako důkazní materiál před soudy.

  • Katedra fyziky (FAV)

Máte-li zájem se seznámit s nejpokročilejšími technologiemi, fyzikálními objevy a unikátními materiály, zapište si Seminář z progresivních fyzikálních technologií (KFY/SPFT), ohodnocen 5 kredity.

  • Katedra matematiky (FAV)

Pro zopakování středoškolské látky, zejména základů diferenciálního a integrálního počtu jedné a více proměnných, slouží předměty Základy matematiky (KMA/9ZM1, KMA/ZM1, KMA/ZME1), ohodnoceny 4 kredity.

I naše univerzitní knihovna nabízí předměty pro studenty – Vědecké informace (KFI/IV), předmět ohodnocen 2 kredity, kde se naučíte hledat informace a pracovat s nimi. Dalším předmětem je Práce s vědeckými a technickými informacemi (KOS/PVTI), kurz ohodnocen 1 kreditem Vás připraví na psaní semestrálních, bakalářských i diplomových prací. Předmět je primárně určen pro studenty Fakulty zdravotnických studií, ovšem zapsat se mohou i ostatní případní zájemci.

 

Pokud víte i o dalších předmětech, které Vám či ostatním přijdou přínosné a zajímavé, napište nám je do komentářů. Bližší informace k přihlášení, důležitým termínům a omezení předzápisu jsou k dispozici zde.

 

Přidej komentář jako první k "Co si zapsat v příštím roce na ZČU aneb přehled zajímavých předmětů"

Zanechte komentář