Evropské centrum excelence NTIS

Že byla postavena nová budova Fakulty aplikovaných věd, si jistě všimli nejen studenti této fakulty. Ale jaký byl důvod? Co je to Evropské centrum excelence a jak se nová výstavba dotkne nás, studentů? Na to se bylo Dioné zeptat přímo manažera pro marketing a obchodní aktivity Ing. Martina Nozara, Ph.D. a manažerky projektu – stavby Ing. Jaroslavy Maříkové (manažerka je vyfocena na posledním snímku).

Evropské centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost bylo včetně nových výukových prostor Fakulty aplikovaných věd, vybudovaných v rámci projektu Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu (CTPVV), slavnostně otevřeno 19. září 2014. Obě křídla nové budovy jsou barevně rozlišená, což bylo už od počátku plánované a výborně to napomáhá orientaci v budově.

Činnost výzkumného centra NTIS je zaměřena na výzkumné směry „Informační společnost“ a „Materiálový výzkum“. Domov zde najde přes 280 výzkumníků a vědců zaměřených na kybernetiku, informatiku, mechaniku, fyziku a geomatiku. Důležitou roli přitom mají matematici, kteří modelují zkoumané systémy a procesy.

Náklady na výstavbu tohoto areálu přesáhly 535 milionů korun, spolu se zařízením učeben, výdaji na realizační tým a laboratorní zařízení se celková suma vyšplhala přes jednu miliardu korun. Vybudování výzkumného centra NTIS je financováno především Operačním programem EU Výzkum a vývoj pro inovace a státním rozpočtem ČR. Užitná plocha celé budovy je téměř 25 tisíc m2.

NTIS

Ing. Jaroslava Maříková - NTIS

Zdroje fotek: Archiv centra NTIS


Nyní k samotnému rozhovoru:

1) Kdo je architektem stavby?

V roce 2007 zadala Univerzita studii a tak začala projektová příprava. Dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební řízení a nakonec dokumentace pro provádění stavby. Na základě výběrového řízení byl jako projektant vybrán Atelier Soukup s.r.o. Vlastní realizace Projektu NTIS pak začala 1. prosince 2010.

 

2) Už delší čas se mluví o konečné tramvaje č. 4 – dle dlouhodobých plánů by měla její poslední zastávka být na Borských polích u Západočeské univerzity. Víte něco nového?

Tento záměr je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň. Právě kvůli úmyslu vést tudy trať tramvaje je vchod situován na sever. Pozemek, na kterém NTIS stojí, byl původně města, které si kladlo za podmínku, aby bylo náměstíčko se vstupem do objektu situováno právě směrem k tramvaji. Vlastní realizace prodloužení tramvajové trati se zatím nekoná, nicméně její maximální podporu přislíbil na slavnostním otevření objektu NTIS a CTPVV i primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. Velkou roli však bude hrát to, jestli bude možno tramvajovou trať stavět za pomoci dotace z EU.

 

3) Jak je to s bočním vchodem a vchody do jednotlivých bloků a učeben? Budou mít studenti na svých JIS kartách oprávnění tyto vchody využívat?

Nachází se zde cca 20 vchodů, které jsou čistě únikové – mají panikové kování. Boční vchod byl původně zamýšlen také pouze jako únikový, nyní je určen pouze pro zaměstnance. Pro studenty je určen vchod hlavní, kde mají zázemí v podobě vrátnice a šaten. Při častém používání bočního vchodu by navíc docházelo k energetickým ztrátám. Je tedy otázkou, zda a jak bude v budoucnu tento vstup užíván. Co se týče vstupů do prostor kateder a výzkumných programů, plánují se zde komunikátory se jmény vyučujících, kteří budou moci „odzvoněním“ studentům otevřít.

 

4) Co běžné služby pro studenty, jako je copycentrum, kavárna či internet?

Copycentrum či jiná možnost využívání kopírky pro studenty zatím plánovaná není (tuto informaci poskytl Ing. Vaclav Vais Ph.D.). Kavárna je určená pro studenty i zaměstnance, kteří si zde mohou kromě pití koupit také něco k jídlu a to včetně zachlazeného jídla, které jim v bufetu na požádání ohřejí. Bufet je již v běžném provozu. Eduroam by nyní měl být přístupný na všech patrech, pravděpodobně se ale počet uživatelů bude rozšiřovat.

 

5) Jak je to s parkováním?

Pro zaměstnance je zde podzemní parkoviště s kapacitou 155 míst, pro studenty by měla být do konce roku zpevněna plocha na východní straně, která bude zdarma, ale nehlídaná.

 

6) Jak jste s budovou spokojeni?

„Já ten barák miluju! Prozatím má samozřejmě mouchy, ale já jsem u této budovy od začátku, od první studie, navíc jsem ji po dobu výstavby měla celou na starost. Prakticky ji považuji za nevlastní dítě,“ sdělila nám Ing. Jaroslava Maříková. „Já se s budovou prvně setkal až jako uživatel, takže mohu přispět svým nezaujatým názorem. O budově jsem mluvil se spoustou návštěvníků včetně těch zahraničních a všichni byli z budovy nadšeni.“ Uvedl Ing. Martin Nozar, Ph.D.

 

Za uskutečněný rozhovor oběma tázaným děkuje Lada Zadranská.

Přidej komentář jako první k "Evropské centrum excelence NTIS"

Zanechte komentář