Daruj dětskou knihu

14. únor není jen dnem zamilovaných, ale i Mezinárodním dnem darování knihy! Pokud máte chuť anonymně darovat novou nebo přečtenou dětskou knihu, přineste ji do Univerzitní knihovny. Ta zprostředkuje její předání do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči.

Knihy můžete darovat na všech pobočkách Univerzitní knihovny ve dnech 7. – 16. února 2018. Radost udělá každá dětská kniha bez ohledu na žánr. Darované knihy knihovna předá Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3.

Knihovna navazuje na úspěšnou akci z loňského roku. Před rokem jste spolu s ní obdarovali knihami lůžková oddělení a LDN Městské nemocnice Plzeň, Privamed a. s. a Fakultní nemocnice Plzeň. Do každé z nemocnic jste darovali téměř 500 titulů knih.

Děkujeme všem, kteří se zapojí. Letos na Vás v knihovně navíc čeká malá sladká odměna!

plakát k akci

Přidej komentář jako první k "Daruj dětskou knihu"

Zanechte komentář