No Picture

Spolupráce SKM a PS očima studenta

„Kolik je třeba pracovníků Správy kolejí a menz (SKM) k zašroubování jedné žárovky? Žádný, to je věcí Provozu a služeb (PS)!“. Tak praví jedna stará anekdota z prostředí ZČU. Pravdou však je, že rozdělení kompetencí a odpovědnosti mezi tato dvě celouniverzitní pracoviště je komplikované a občas vede k nejrůznějším problémům…


No Picture

Oslavy, akademické hry a jiné akce

Již 60 let se mohou v Plzni studenti vysokoškolsky vzdělávat. Protože jde o pěkné kulaté číslo, bude univerzita pořádat spousty akcí pod společným názvem – Rok univerzity (listopad 2008 – listopad 2009).
No Picture

Že by žhář na ZČU?

Již potřetí za dva dny vyjížděli hasiči k požáru v areálu ZČU na Borech.


No Picture

Studentský mail a jeho využívání

Podle Statutu ZČU si je každý student povinen vytvořit e-mailovou adresu v informačním systému a sledovat obsah na ni doručovaných zpráv. Doručení zprávy na tuto e-mailovou adresu je v podstatě ekvivalentní jejímu doručení v písemné podobě. V praxi to však funguje tak, že mnoho tisíc studentů tento mail buď vůbec nemá či jej nevyužívá bez toho, aby jej měli přesměrován na svoji soukromou adresu. Proč?


No Picture

Aktuální dění na FZS

Dnešním dnem podnikla nově vzniklá Fakulta zdravotnických studií (dříve VŠ Plzeň) další krok k úplnému začlenění pod křídla ZČU.