Podkožní čip místo JIS karty – propagace nové IoT laboratoře

Možná si někteří z Vás všimli informace na portále o novém podkožním čipu, který připravuje IoT laboratoř CIV. Tento aprílový fórek se jim opravdu vyvedl. Co by o tom řekla Civenka – zakládající členka laboratoře?

  • Co je a čím se zabývá IoT laboratoř? Co znamená zkratka IoT?

Zkratka IoT (angl. Internet of Things) znamená Internet věcí. Je to pojem používaný v posledních letech a zahrnuje různá chytrá zařízení zapojená do internetu a použitá pro místní i dálkové měření a ovládání.  Internet věcí v sobě obsahuje široké spektrum zařízení a odborností, od jednoduchých čidel přes mikropočítače až po výkonné infrastruktury zpracovávající pořízená data. Mezi zařízení můžeme řadit například implantáty pro měření srdečního tepu, biočipové senzory pro zvířata, přístroje na analýzu DNA, ale i chytré domácnosti.

IoT laboratoř se snaží o popularizaci a výuku základů tohoto oboru, ale nabízí různým skupinám zájemců první seznámení s touto technikou a jejím programováním. Pokud zájem nadšence o IoT trvá, umí ho podpořit v další samostatné práci. Řeší také různé specializované projekty v oblasti datových sítí, bezpečnosti, automatizace, atd.

Některé prostředky v IoT laboratoři (Rasberry Pi, Arduino, ASSP moduly), Zdroj: vlastní

  • Jak laboratoř vznikla?

Neformální skupina pracovníků CIVu vznikla již před lety, ze zájmu o nový obor. Postupně se dávali dohromady, sdíleli informace i vybavení a spolupracovali na společných akcích. Formálně byla IoT laboratoř ustanovena v roce 2016, kdy už bylo zřejmé, že v oblasti IoT bude potřeba zajišťovat služby pro celou univerzitu. Laboratoř navazuje také na činnost Regional Cisco Networking Academy, Cisco akademie nabízející teoretické i praktické dovednosti „síťařiny“ studentům. Síťování a bezpečnost je totiž důležitá součást IoT. V letošním roce pak laboratoř získala další významné prostředky pro rozvoj podpory studentských projektů.

  • Co za akce má IoT laboratoř za sebou?

Jedna z největších akcí, kterou IoT laboratoř pořádá už pravidelně, je středoškolská soutěž z oblasti počítačových sítí NAG IoT (Networking Academy Games). Jde o celorepublikovou soutěž pro střední školy, kde studentské týmy plní nejprve úkoly v domácím prostředí. Třicet nejlepších týmů pak přijede na finální kolo, kde v časovém limitu musejí navrhnout, sestavit a zprovoznit zadaný projekt – letos je to meteostanice.

Dlouhodobě pořádá laboratoř různé tutoriály a výukové akce k jednotlivým platformám IoT techniky, tak jak se sami s novými technologiemi seznamují, jsou schopni školit další zájemce.

A pro popularizační akce mají připravenou sadu elektronických atrakcí odstupňovanou podle věku a schopností návštěvníků.  Naposledy v rámci Dětského FAVáckého odpoledne pro nejmenší děti připravili zvířátkovovou VoIP ústřednu, pro starší pak robotickou ruku s možností jednoduchého grafického programování pomocí jazyka Scratch (cílem je přeprogramovat hodiny na zpětný chod) a pro pokročilé programování jednodeskového mikropočítače BBC micro:bit.

  • Další aktivity IoT laboratoře a CIVu

V minulosti se IoT laboratoř podílela i na odborných seminářích. Semináře se konají nepravidelně většinou v místnosti UI 127 (zasedací místnost CIVu, univerzitní areál na Borech). Připravují například seminář Pohled dovnitř bitcoinu či IT bezpečnost – Phishing. Pravidelný seminář SecFest týkající se bezpečnosti chování na internetu a digitální stopy je pořádán pro prváky každý rok na přelomu listopadu/prosince. Informace o proběhlých či připravovaných seminářích jsou k dispozici v novinkách na stránkách uživatelské podpory, v akcích ZČU a jsou také sdíleny na Facebokové stránce Civenky.

  • Pro koho je IoT laboratoř určena?

Laboratoř je primárně určena studentům univerzity – technikům i netechnikům, pokročilým i absolutním začátečníkům. Studenti, kteří v rámci výuky potřebují jako součást své práce i něco z oblasti IoT, mohou do laboratoře přijít. V úvodní konzultaci jim pracovníci IoT laboratoře pomůžou navrhnout postup a vybrat vhodné technologie. Poskytnou jim potřebný hardware i prostory s technickým vybavením, kde mohou na svém projektu pracovat.  V průběhu prací pak dle potřeby poskytnou konzultace a pomoc při vlastní realizaci.

Samotné projekty nemusejí souviset přímo s výukou, pokud má někdo dobrý nápad, může si ho v IoT laboratoři realizovat.  I zájemci, kteří si chtějí s touto technikou jen pohrát a při tom nemají přesnou představu o cíli, můžou do laboratoře přijít. Pro takové případy mají připravené vlastní projekty různé obtížnosti.

  • A jaké jsou plány do budoucna?

IoT laboratoř by se měla otevřít studentům od příštího zimního semestru 2018, kdy by měla být připravena s větším počtem studentských projektů. Budou mít k dispozici kromě různého hardware a konstrukčního materiálu i 3D tiskárnu, CNC frézku a další vybavení. Vše bude primárně určeno na realizaci studentských prací. Chtějí také více spolupracovat se středními školami a získat nadané studenty pro studentskou odbornou činnost, na praxi v laboratoři  a podobně.

V infrastruktuře je čeká zprovoznění specializovaných wifi sítí pro IoT zařízení, rozšíření LoRa sítě a dalších podpůrných služeb. Práce mají rozhodně dost. Takže pokud by někdo ze studentů měl zájem a chtěl pro IoT laboratoř pracovat, ozvěte se . Nebojte se, čipovat vás nebudou.

Přidej komentář jako první k "Podkožní čip místo JIS karty – propagace nové IoT laboratoře"

Zanechte komentář