Přidaná hodnota

Ukončením studia, ať už úspěchem či ne, naše učení rozhodně nekončí. Člověk se učí celý život a chce-li být úspěšný, musí se (minimálně ve svém oboru) vzdělávat pořád. O tom ví své Igor Chalachan a Roman Košut, studenti 5. ročníku Fakulty právnické, kteří se rozhodli pomoci ostatním studentům právě se sebevzděláváním. Vytvořili studentskou iniciativu Přidaná hodnota, která si klade za cíl pomoci studentům se schopnostmi a dovednostmi, které se ne vždy mohou naučit na univerzitě. Více se o nich dozvíte v následujícím článku.

S touto dvojicí jste se již možná setkali. Kromě pravidelných úterních schůzek v Kulturce, kde se o jejich snažení můžete dozvědět nenásilnou formou, tedy hrou, jste se možná zúčastnili akce Rok Jedna. Zde se snažili studenty motivovat k tomu, aby nebrali vysokou školu jen jako odškrtávání si splněných předmětů, ale aby brali vzdělání jako svou přidanou hodnotu, využili možnosti studentů pro seberozvoj. Studenti chtějí být úspěšní, ale ne každý ví, jak vlastně fungují peníze. A v případě úspěchu na něj třeba ani nejsou připraveni. V tomto ohledu je důležité naučit se metody psychohygieny, které pomohou již v pohodovém zvládnutí studia.

S projektem Přidaná hodnota kluci začali již v roce 2016 a pokračují i nyní. Byť ještě studují, sami podnikají a propojují ostatní podnikatelé mezi sebou, neboť informace, a především kontakty jsou v dnešním světě velmi cennou komoditou. Pravidelné schůzky probíhají v Kulturce každé úterý od 17 hodin, na Facebooku vždy najdete událost. Kromě diskuzí a zahrání si hry Cashflow, si zde můžete i půjčit motivační knížky, které vám v seberozvoji pomohou.

Následuje menší interview s Přidanou hodnotou.

  • Proč jste se pojmenovali zrovna Přidaná hodnota? Co je vaší přidanou hodnotou?

Pokud se někdo rozhodne, že bude v daném oboru svého studia opravdu úspěšný, samotným získaným vzděláním jeho cesta nekončí, nýbrž teprve začíná. Rozhodli jsme se proto vytvořit projekt pro podporu studentů, kteří si uvědomují, že základním faktorem jejich osobního úspěchu bude určitá přidaná hodnota, kterou se budou moci odlišit v reálném profesním světě od ostatních.

Chtěli bychom proto studentům nabídnout možnost rozšířit si své obzory o dovednosti, na které není kladen v rámci klasického vzdělávacího systému takový důraz. Domníváme se, že úspěch člověka není spojen pouze s tím, čemu se ve svém volném čase věnuje, ale rovněž s tím, za jakou osobnost se člověk považuje.

V rámci našeho projektu proto doporučujeme lidem konkrétní knižní tituly zaměřené na překonávání obav a nedostatku sebedůvěry, schopnosti jednat s lidmi, schopnosti organizovat si vlastní čas a životní priority nebo schopnost podnikatelsky přemýšlet a umět zacházet s penězi. Jsme přesvědčeni, že dostat tyto dovednosti tzv. „pod kůži“ může být právě onou přidanou hodnotou každého z nás.

  • Co je vaším cílem?

Zastáváme názor, že úspěch člověka není formován jeho statusem či materiálními hodnotami, nýbrž přínosem, který je schopen nabídnout společnosti a svému nejbližšímu okolí. Našim cílem je proto v lidech probudit touhu poznávat a rozvíjet své schopnosti, které budou moci prakticky využít ve svém profesním zaměření. Ať už se bude člověk ve své kariéře zabývat právem, ekonomií, medicínou nebo strojním inženýrstvím, jsme přesvědčeni, že rozvojem interpersonálních dovedností dokáže dosahovat mnohem lepších výsledků při dosahování společných cílů skupiny či individuálních cílů.

V dnešní době je také nutné pamatovat na kontakty. Chtěli bychom proto umožnit všem poznat další studenty a studentky, ať už ze svých či z jiných oborů, a navázat tak vztahy, které mohou být do budoucna neocenitelným zdrojem při budování úspěšné kariéry a spokojeného života.

  • Jakou plánujete v následujících dnech, týdnech a měsících akce?

Setkání jsou pravidelná, konají se každé úterý v Kulturce od 17:00 a vstupné je zdarma. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.

  • Kam nebo jakým způsobem se chcete rozvíjet?

Do budoucna bychom chtěli naše setkání obohatit o myšlenky lidí z praxe. Z toho důvodu máme příští rok v plánu realizovat sérii přednášek s odborníky převážně z právního prostředí, kteří se s námi podělí o své zkušenosti a názory na různá zajímavá témata. Rozhodně se máme na co těšit!

Přidej komentář jako první k "Přidaná hodnota"

Zanechte komentář